Til Menu  

Adgangskrav til HF

Du kan søge om optagelse på HF med afgangsprøve fra 9. eller 10. klasse.
 

Adgang fra 9. klasse kræver, at du

  • er vurderet uddannelsesparat
  • har bestået folkeskolens afgangsprøve
  • har et samlet gennemsnit på mindst 4,0 i de afsluttende standpunktskarakterer


Adgang fra 10. klasse kræver, at du

  • er vurderet uddannelsesparat
  • har bestået folkeskolens afgangsprøve
  • har et gennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik fra 10. klasses eksamen


Adgang uden at være vurderet uddannelsesparat kræver, at du

  • har et gennemsnit på mindst 6,0 i folkeskolens afgangsprøver


Adgang uden at opfylde de øvrige adgangskrav kræver, at du

  • bliver godkendt efter en individuel vurdering, der er baseret på en optagelsesprøve og en samtale på Randers HF & VUC
Har du spørgsmål?