Til Menu  

Fag og fagpakker

Dine to år på HF består af:

  • Obligatoriske fag
  • En fagpakke med bestemte valgfag rettet mod dine planer om videregående uddannelse
  • Et frit valgfag

 

Obligatoriske fag:
FAG:
NIVEAU:
Dansk
A
Engelsk
B
Matematik
C
Et kunstnerisk fag* eller idræt
C
Kultur- og samfundsfaglig faggruppe:
Historie
B
Samfundsfag
C
Religion
C
Naturvidenskabelig faggruppe:
Kemi
C
Biologi
C
Geografi
C

* Vælg mellem:
Billedkunst, design, mediefag eller musik på C-niveau

Eksempler på valgfag:
FAG:
NIVEAU:
Biologi
B
Erhvervsøkonomi
C
Filosofi
C
Kemi
B
Matematik
B
Psykologi
C/B
Tysk
C
Har du spørgsmål?