Til Menu  

Adgangskrav til HF

For optagelse direkte fra 9. eller 10. klasse gælder:

Adgang fra 9. klasse kræver, at du

 • er vurderet uddannelsesparat
 • har bestået folkeskolens afgangsprøve
 • har et samlet gennemsnit på mindst 4,0 i de afsluttende standpunktskarakterer
 • har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.

Adgang fra 10. klasse kræver, at du

 • er vurderet uddannelsesparat
 • har bestået folkeskolens afgangsprøve
 • har aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse
 • i 10. klasse har fået undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt 10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt
 • har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi i 10. klasse
 • have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.

Adgang uden at være vurderet uddannelsesparat kræver, at du

 • har et gennemsnit på mindst 6,0 i folkeskolens afgangsprøver

Adgang uden at opfylde de øvrige adgangskrav kræver, at du

 • bliver godkendt efter en individuel vurdering, der er baseret på en optagelsesprøve og en samtale på Randers HF & VUC

Du kan læse mere om adgangskravene på Undervisningsministeriets hjemmeside her.

For optagelse, der ikke sker direkte efter 9. eller 10. klasse gælder:

Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du optages efter en standardiseret vurdering af de dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen. 

Kontakt vores studievejledere for mere information og for optagelse. 

Har du spørgsmål?