Til Menu  

Forårshold som fjernundervisning

Er du ledig og vil i gang med uddannelse?
 
Start allerede her i maj med fjernundervisning på Randers HF & VUC, hvor du studerer hjemmefra ved at følge undervisning online
 
Du kan vælge et enkelt fag eller følge flere fag, og du kan kombinere de forskellige niveauer på både AVU og HF-enkeltfag, så forløbet passer til dig og dine behov.
 
Fjernundervisning på AVU på 10. klasses niveau:
 
  • Engelsk på F- og E-niveau
  • Matematik på F-niveau
Start: Senest 31. maj 2020
Slut: Prøve i juni 2020, hvor du får et bevis på det beståede niveau
 
Fjernundervisning på HF-enkeltfag på gymnasiale niveauer:
 
  • Samfundsfag C
  • Psykologi C
  • Engelsk B
  • Dansk A
Start: Senest 31. maj 2020
Slut:  Eksamen til december 2020/januar 2021 
 
Der vil være undervisning i maj og juni, sommerferie i juli, og så undervisning igen fra august. 

Efter din eksamen kan du vælge at følge flere fag fra januar 2021, så du tager en studiepakke, der er målrettet til fx pædagog- eller sygeplejerskeuddannelsen, eller gennemfører flere fag, der kan give dig en hel HF-eksamen.
 
Hvad koster det, og kan jeg få SU eller beholde mine dagpenge?
Prisen afhænger af, hvilke fag du følger - du betaler pr. fag: Prisen for et AVU-fag er kr. 130, mens et HF-enkeltfag koster kr. 550. Du betaler ved tilmelding. 
 
Vi kan sammensætte dit skema, så du er berettiget til at søge SU.
Hvis du er berettiget til at modtage dagpenge, kan vi sammensætte dit skema, så du fortsat kan modtage dagpenge, mens du studerer.
 
Hvordan tilmelder jeg mig?

Du er også meget velkommen til at kontakte en studievejleder, der kan svare på spørgsmål og tilmelde dig:
 

Du kan tilmelde dig indtil 31. maj.
 
Ugentligt SU-timetal for fag med start maj 2020
FAG:
TIMETAL:
Dansk A
15
Engelsk B
12
Samfundfag C
4
Psykologi C
4
Matematik F
8
Engelsk E
6
Engelsk F
6