Til Menu  

SU

Som studerende på AVU, kan du søge om SU. For at modtage SU skal du være studieaktiv.

Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år, og du må ikke samtidig få anden offentlig støtte (boligydelse og børnetilskud tæller ikke med).

Du skal have mindst 23 timers undervisning om ugen for at kunne få SU (17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under syv år). 

Du kan tidligst søge SU en måned før studiestart. 

Hvis du er udenlandsk statsborger, kan du søge SU tre måneder før kursusstart, da der er længere behandlingstid. Hvis din kursusstart er januar, kan du dog tidligst søge SU en måned før kursusstart.

Husk at overholde tidsfristen for at søge SU, så du får din SU til tiden. Hvis SU-styrelsen får alle de rigtige oplysninger, tager det mindst 2-4 uger for danske statsborgere og mindst 4-8 uger for udenlandske statsborgere.

Læs mere om SU eller kontakt din SU-vejleder på Randers HF & VUC:

Berit Mogensen (MO)
Berit Mogensen (MO)

SU-vejleder for AVU-kursister

E-mail: mo@randershfvuc.dk

Træffetid:
Tirsdag og torsdag kl. 9:45-12:00


Tilskud til deltagerbetaling

Du kan søge om supplerende tilskud til deltagerbetaling på su.dk under minSU   
Klik på 'Søg SU' og derefter på 'Tilskud til deltagerbetaling'.
Her vil du få en kvittering, som du skal udskrive og aflevere i skolens reception.
 

Rabat til tog og bus

Du kan søge om et ungdomskort til kollektiv trafik på ungdomskort.dk - log på med din NemID.


SU og skat

Du kan få svar på dine spørgsmål om SU og skat på skat.dk/unge eller på Facebook

Se en engelsk version af SKATs hjemmeside.
 

SU-snyd er ulovligt

Vær opmærksom på, at SU-styrelsen bruger mange ressourcer på at afdække SU-snyd.