Til Menu  

Tilmelding

For at blive optaget på AVU skal du snakke med en studievejleder.

Du kan også sende en mail til: studvejl@randershfvuc.dk

Husk at tage dine eksamenspapirer fra folkeskolen eller sprogskolen med til samtalen.

Du og vejlederen sammensætter i fællesskab et skema med de fag, du ønsker at følge.
 

Under 25 år?

For unge under 25 gælder særlige regler for optagelse. Som ung under 25 år kan du uddanne dig på AVU, når du opfylder én af nedenstående betingelser:

  • er selvforsørgende, dvs. ikke modtager SU eller anden offentlig ydelse
  • har arbejde med minimum 20 timers arbejde om ugen
  • har gennemført en ungdomsuddannelse
  • er i gang med en ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende fag
  • læser HF-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering indenfor enkelte fag som fx matematik og engelsk
  • Er på barsel og ønsker at følge fag på AVU

Hvis du er under 18 år, når skoleåret starter, kan du kun optages efter aftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

 

Har du spørgsmål?