Til Menu  

Uddannelse for tosprogede

- et springbræt til dig, der har dansk som andetsprog

Har du brug for at styrke dit danske sprog og blive klar til videre uddannelse?

På Randers HF & VUC kan du følge fag på niveau med 9. eller udvidet 10. klasse. I nogle fag vil du gå på hold med andre, der ikke har dansk som modersmål, mens du i andre fag vil gå sammen med kursister, der har dansk som modersmål.

Hvis du ikke vil være studerende på fuld tid, har du mulighed for bare at følge et enkelt fag.

Der starter hold i august og januar.

Du har mulighed for at følge fagene:

  • Dansk som andetsprog
  • Engelsk
  • Matematik
  • Naturvidenskab 
  • Samfundsfag
  • Historie
  • Samarbejde og kommunikation
  • Psykologi

Du kan afslutte fagene med G, F, E eller D-niveau. F og E-niveau afsluttes med en faglig dokumentation, hvor du kan få et bevis på, at du har bestået niveauet.

G og D-niveauet afsluttes med prøve.

Har du spørgsmål?
Sådan tilmelder du dig

Kontakt studievejledningen for at tilmelde dig:

Tlf.: 86 42 56 44 

E-mail: studvejl@randershfvuc.dk