Til Menu  

Basisuddannelse for voksne med dansk som andetsprog

Er du lige blevet færdig med en danskuddannelse på sprogskolen, eller er det nogle år siden, du gik på sprogskole og lærte dansk? 

Vil du gerne forbedre dine muligheder for at tage uddannelse eller få arbejde?

Vil du gerne blive bedre til skriftligt og mundtligt dansk og til andre fag, som er vigtige i Danmark?

Så tilbyder vi uddannelse på et basisniveau for dig, der har et andet modersmål end dansk. 

Basisuddannelsen indeholder disse fag:

  • Matematik (med mulighed for flere niveauer)
  • Dansk som andetsprog
  • Engelsk (med mulighed for flere niveauer)
  • Samfundsfag (niveau G)
  • Introducerende undervisning (studieteknik, IT, studie- og erhvervsvejledning m.m.)
  • FVU (forberedende voksenundervisning)

Uddannelsen koster 520 kr. Den varer et halvt år, og du har mulighed for at søge SU. 

Du kan efter basisuddannelsen fortsætte med uddannelse på G-niveau eller basis-G-niveau, som afsluttes med prøver på G-niveau (svarende til 9. klasse). 

Har du spørgsmål?
Sådan tilmelder du dig

Kontakt studievejledningen for at tilmelde dig:

Tlf.: 86 42 56 44 

E-mail: studvejl@randershfvuc.dk