Til Menu  

Praktiske informationer

Her på hjemmesiden finder du bl.a. studie- og ordensregler og information om skolens studiecenter.
 

Følg med på LudusWeb

Du kan følge din status: Optagelse på hold, skema, beskeder m.m. på LudusWeb.
Dit login er dit kursistnummer, som du får ved tilmelding, og din adgangskode er de seks første cifre i dit CPR-nr. fx 020385.

Hvis du vil se dine tilmeldinger, skal du vælge fanen ”Kursist”, hvor du under fanen ”Fremtidige” kan se, hvilke hold du er optaget på. 

Dit skema er tilgængeligt en uge før kursusstart. Der kan løbende ske skemaændringer, og vi kan ikke garantere, at alle hold bliver oprettet.
Du har pligt til løbende at tjekke LudusWeb.
 

Opgaveaflevering

Som kursist på fjernundervisning har du pligt til at aflevere skriftlige opgaver til tiden.  

Hvis du i længere tid ikke afleverer opgaver og dermed ikke er studieaktiv, kan du risikere at blive udmeldt.
Hvis du i en periode bliver forhindret i at aflevere opgaver, fx på grund af alvorlig sygdom, skal du hurtigst muligt kontakte skolen. 

 

Kursusstart

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvornår der er kursusstart for det/de hold, du har tilmeldt dig. Du tjekker starttidspunkt i LudusWeb.

Inden du starter på dine modulopgaver, skal du gennemgå og besvare Modul 0, der er en indføring i, hvordan du bruger teknikken. 


Framelding

Hvis du alligevel ikke ønsker at gøre brug af den holdplads, du har fået, skal du give skolen besked hurtigst muligt.
Hvis du i løbet af året ønsker at melde dig ud, skal du give studievejledningen besked.


Undervisningsmidler

Du skal forvente at arbejde med digitalt materiale i fagene (fx i-bøger). Du får det nødvendige materiale stillet til rådighed digitalt. 

Det er en betingelse for at deltage i undervisningen, at du har internetadgang, har en computer og er rutineret bruger af de mest almindelige programmer. I undervisningen skal du typisk bruge Microsofts Office-pakke, OneNote og programmet WordMat i matematik.

>> Her kan du finde vejledninger til de programmer og platforme, du skal bruge i undervisningen.

 

Laboratoriekurser

I fagene kemi, fysik, geografi og biologi er der pligt til at gennemføre laboratoriekurser. Hvis du følger et af disse fag, skal du sikre dig, at du bliver tilmeldt de nødvendige kurser via din underviser.