Til Menu  

SU-timetal

Som studerende på fjernundervisning kan du søge om SU. For at modtage SU skal du være studieaktiv.

Skolen registrerer din studieaktivitet i forhold til de fastlagte skriftlige afleveringer. Ved manglende afleveringer risikerer du derfor, at du mister din ret til SU.

Fjernundervisning er omfattet af de generelle SU-regler. Fagenes SU-timetal afhænger af, hvornår på studieåret du starter.

Timetal i de enkelte fag:

Fag og niveau

Efterår

Forår

Hele året

Biologi C 6   3
Billedkunst C   6 3
Dansk A 20 20 10
Engelsk B 18 18 9
Erhvervsøkonomi C     3
Fysik B   12 6
Fysik C   6 3
Geografi C   6 3
Historie B 12 12 6
Kemi B   12 6
Kemi C 6 6 3
Matematik A 12 12 6
Matematik B 12 12 6
Matematik C 12 12 6
Psykologi B 12 12 6
Psykologi C 6 6 3
Religion C 6 6 3
Samfundsfag B 12 12 6
Samfundsfag C 6 6 3
Tysk B 12 12 6
Tysk C 6   3

Bemærk, at nogle fag kun kører som halvårshold i efteråret eller foråret.
 

Læs mere om SU

Har du spørgsmål?