Til Menu  

SU-timetal

Som studerende på fjernundervisning kan du søge om SU. For at modtage SU skal du være studieaktiv.

Skolen registrerer din studieaktivitet i forhold til de fastlagte skriftlige afleveringer. Ved manglende afleveringer risikerer du derfor, at du mister din ret til SU.

Fjernundervisning er omfattet af de generelle SU-regler. Fagenes SU-timetal afhænger af, hvornår på studieåret du starter.

SU-timetal i de enkelte fag:
Fag og niveau:
Timetal pr. uge helt år/halvt år:
Dansk A
9/18
Engelsk C-B
8/16
Engelsk A
5/10
Historie B
5/10
Psykologi C
3/6
Samfundsfag C
3/6
Samfundsfag B
5/10
Religion C
3/6
Matematik C
5/10
Matematik B
5/10
Matematik A
5/10
Fysik C
3/6*
Fysik B
5/10*
Kemi C
3/6
Kemi B
5/10*

*Faget kan kun tages på et halvt år om foråret.
 

Læs mere om SU

Har du spørgsmål?