Til Menu  

Adfærdsregler pga. corona

Vi skal fortsat alle bidrage til at mindske risikoen for at sprede smitte med ny coronavirus (COVID-19) i vores samfund, og derfor skal vi alle følge disse regler, når vi opholder os på skolen.

Husk altid bærbar pc og headset til brug i undervisningen, da der kan være situationer, hvor den fysiske undervisning bliver til fjernundervisning.


Krav om mundbind

Du skal have mundbind på, når du færdes rundt omkring på skolen, men ikke når du sidder i dit klasselokale. Du har ret til at bære mundbind eller visir alle steder, hvis det øger din tryghed.
Hvis du vil genbruge et mundbind efter kortvarigt brug, skal du opbevare det i en plastikpose eller inderlomme. Et brugt mundbind skal smides i skraldespanden.
Du har selv ansvar for at købe og medbringe mundbind. Hvis du har glemt det, kan du købe mundbind i skolens reception, der er åben hver dag kl. 7:45-14:00 (dog til kl. 13 fredag).
Hvis du har svært ved at få råd til mundbind, kan du hente nogle gratis hos borgerservice i din kommune.

Du kan blive bortvist fra skolen, hvis du ikke overholder reglerne om mundbind. Vær opmærksom på, at enkelte elever/kursister er undtaget fra kravet om at bære mundbind. Det kan fx være elever med diagnoser, og det vil være efter aftale med skolens ledelse.


Krav om test

For at møde fysisk på skolen skal du kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er maks. 72 timer gammel alle de dage, du skal til undervisning. Eksempel: En test foretaget søndag kan dække dig mandag, tirsdag og onsdag, mens torsdag og fredag vil kræve en ny test, som tidligst kan tages tirsdag.

Kravet kommer fra ministeriet for at sikre en forsvarlig genåbning, og som skole skal vi se dit testsvar, inden du kan deltage i fysisk undervisning. Du kan kun få lov at deltage i undervisningen og være på skolen, hvis du har et negativt testsvar. 

Hvis du ikke kan fremvise et testsvar, bliver du bortvist fra skolen og vil få fravær for de timer, du skulle have haft. Du har ikke ret til virtuel undervisning i stedet.
I særlige tilfælde kan du undtages fra kravet om test. Det kræver en lægeerklæring. 

 

God håndhygiejne og rengøring

Alle skal vaske hænder ofte med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit: 

 • Ved ankomsten på skolen 
 • Efter spisning 
 • Efter toiletbesøg
 • Efter næsepudsning, host og nys i hænder eller engangslommetørklæder 
 • Mellem aktiviteter – typisk i alle pauser 

En god håndvask tager 45-60 sek. - se film om håndvask

Host og nys i ærmet alternativt i papirlommetørklæde med efterfølgende håndvask.

Ryd op og sprit af i lokalet efter hvert undervisningsmodul.

 

Hold afstand til hinanden

 • Alle skal holde 2 meters afstand til hinanden - det kan dog være mindre i undervisningssammenhænge
 • Gruppearbejde skal foregå i dit klasselokale
 • I frokostpausen skal du spise din mad i dit klasselokale eller udendørs
 • Du kan bestille og betale mad og drikke fra kantinen på https://hfvuc.madvaerksted.dk - Bestil senest kl. 8 og hent din mad i kantinen samme dag fra kl. 11:30. En fra klassen/holdet henter jeres bestillinger samlet.
 • Alle sidder på faste pladser i lokalerne
 • Du skal så vidt muligt holde pause med din klasse/dit hold og blive i den samme gruppe.
 • Brug ikke hinandens redskaber fx blyanter og computere.
 • Hold til højre på trapper og gange
 • Toiletterne under kantinen: Skilte viser, hvilket toilet du skal bruge
 • Rygning: AVU og 1. HF skal bruge Rosengården, mens 2. HF og HF-enkeltfag skal bruge rygeskuret.

 

Bliv hjemme, hvis 

 • du har tegn på sygdom - også ved milde symptomer som forkølelse  
 • du har rejst/opholdt dig i et risikoområde inden for de seneste 14 dage

Hvis du får symptomer på sygdom, mens du er på skolen, skal du tage hjem hurtigst muligt.

Ved symptomer på sygdom skal du blive testet og blive hjemme, indtil du har svar fra testen. 

Hvis du får konstateret smitte med coronavirus, skal du give besked til skolen, som informerer de personer, du har været i nær kontakt med.  

Hvis du er i en risikogruppe, skal du kontakte din læge for en konkret, individuel vurdering og give skolen besked, hvis lægen anbefaler, at du bliver hjemme. I så fald vil du modtage fjernundervisning.

Hvis der er personer i din husstand, der er konstateret smittet med coronavirus, skal du give skolen besked.

Hvis du er hjemme pga. coronasymptomer eller er ved at blive testet for corona, skal du deltage i undervisningen fx ved at følge med på Teams eller aflevere opgaver - aftal det nærmere med din lærer. I så fald får du ikke fravær. Skolen vil evt. tale med dig om dit sygdoms- og testforløb. 
Hvis du er fysisk fraværende af andre årsager, får du fravær – også selv om du deltager virtuelt.

 

Begræns rejser og ophold i udlandet

Hvis du rejser udenlands, skal du være opmærksom på Udenrigsministeriets rejsevejledninger, regler for karantæne m.m. 
Læs mere på um.dk

Du skal blive hjemme i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til de lande, som det frarådes at besøge. I den periode bør du så vidt muligt følge med i undervisningen virtuelt. Bemærk, at du får fravær, selv om du deltager virtuelt.