Til Menu  

Adfærdsregler pga. coronakrisen

Vi skal fortsat alle bidrage til at mindske risikoen for at sprede smitte med ny coronavirus (COVID-19) i vores samfund, og derfor skal alle følge disse regler.

Husk altid bærbar pc og headset til brug i undervisningen, da der kan være situationer, hvor den fysiske undervisning bliver til fjernundervisning.

 

God håndhygiejne og rengøring

Alle skal vaske hænder ofte med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit: 

 • Ved ankomsten på skolen 
 • Efter spisning 
 • Efter toiletbesøg
 • Efter næsepudsning, host og nys i hænder eller engangslommetørklæder 
 • Mellem aktiviteter – typisk i alle pauser 

En god håndvask tager 45-60 sek. - se film om håndvask

Host og nys i ærmet alternativt i papirlommetørklæde med efterfølgende håndvask

Ryd op og sprit af i lokalet efter hvert undervisningsmodul.

 

Hold afstand til hinanden

 • Alle skal holde 1 meters afstand til hinanden - det kan dog være mindre i undervisningssammenhænge
 • Alle sidder på faste pladser i lokalerne
 • I pauser skal alle holde afstand på 1 meter - du skal så vidt muligt holde pause med din klasse/dit hold og blive i den samme gruppe.
 • Brug ikke hinandens redskaber fx blyanter og computere.
 • Hold til højre på trapper og gange
 • I pauserne bør du blive og spise din mad i dit klasselokale eller gå udenfor 
 • Kantinen har to udsalgssteder og er inddelt i to afdelinger - en for 1. HF og AVU, og en for 2. HF og HF-enketlfag
 • Atriumgården er på samme måde inddelt i to afdelinger
 • Toiletterne under kantinen: Skilte viser, hvilket toilet du skal bruge
 • Rygning: AVU og 1. HF skal bruge Rosengården, mens 2. HF og HF-enkeltfag skal bruge rygeskuret.

 

Bliv hjemme, hvis 

 • du har tegn på sygdom - også ved milde symptomer som forkølelse  
 • du har rejst/opholdt dig i et risikoområde inden for de seneste 14 dage

Hvis du får symptomer på sygdom, mens du er på skolen, skal du tage hjem hurtigst muligt.

Ved symptomer på sygdom skal du blive testet og blive hjemme, indtil du har svar fra testen. 

Hvis du får konstateret smitte med coronavirus, skal du give besked til skolen, som informerer de personer, du har været i nær kontakt med.  

Hvis du er i en risikogruppe, skal du kontakte din læge for en konkret, individuel vurdering og give skolen besked, hvis lægen anbefaler, at du bliver hjemme. I så fald vil du modtage fjernundervisning.

Hvis der er personer i din husstand, der er konstateret smittet med coronavirus, skal du give skolen besked.

Hvis du er hjemme pga. coronasymptomer eller er ved at blive testet for corona, skal du deltage i undervisningen fx ved at følge med på Teams eller aflevere opgaver - aftal det nærmere med din lærer. I så fald får du ikke fravær. Skolen kan kræve dokumentation. 

 

 

Begræns rejser og ophold i udlandet

Hvis du rejser udenlands, skal du være opmærksom på Udenrigsministeriets rejsevejledninger, regler for karantæne m.m. 
Læs mere på um.dk

Du skal blive hjemme i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til de lande, som det frarådes at besøge, og i den periode vil du ikke modtage fjernundervisning.