Til Menu  

Adfærdsregler pga. corona


Update 18. december 2020
> Alle eksamener er aflyst fra mandag den 21. december 2020 til 31. januar 2021
 

Update 10. december 2020

> Fra 11. december bliver al undervisning virtuel - eksamen afholdes som planlagt


Update 4. december 2020
Særlige forhold ved eksamen under corona


Update 6. november 2020
> Regler for brugen af mundbind på skolen

 

Update 28. oktober 2020:
> Corona-retningslinjer ved laboratoriekurser (for kursister på fjernundervisning)


Update 26. oktober 2020:
> Krav om mundbind og aflyste studieture
 

 

Øvrige adfærdsregler pga. corona:

Vi skal fortsat alle bidrage til at mindske risikoen for at sprede smitte med ny coronavirus (COVID-19) i vores samfund, og derfor skal alle følge disse regler.

Husk altid bærbar pc og headset til brug i undervisningen, da der kan være situationer, hvor den fysiske undervisning bliver til fjernundervisning.

 

God håndhygiejne og rengøring

Alle skal vaske hænder ofte med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit: 

 • Ved ankomsten på skolen 
 • Efter spisning 
 • Efter toiletbesøg
 • Efter næsepudsning, host og nys i hænder eller engangslommetørklæder 
 • Mellem aktiviteter – typisk i alle pauser 

En god håndvask tager 45-60 sek. - se film om håndvask

Host og nys i ærmet alternativt i papirlommetørklæde med efterfølgende håndvask

Ryd op og sprit af i lokalet efter hvert undervisningsmodul.

 

Hold afstand til hinanden

 • Gruppearbejde skal foregå i dit klasselokale
 • I frokostpausen skal du spise din mad i dit klasselokale eller udendørs
 • Du kan bestille og betale mad og drikke fra kantinen på https://hfvuc.madvaerksted.dk - Bestil senest kl. 8 og hent din mad i kantinen samme dag fra kl. 11:30. En fra klassen/holdet henter jeres bestillinger samlet.
 • Alle skal holde 1 meters afstand til hinanden - det kan dog være mindre i undervisningssammenhænge
 • Alle sidder på faste pladser i lokalerne
 • I pauser skal alle holde afstand på 1 meter - du skal så vidt muligt holde pause med din klasse/dit hold og blive i den samme gruppe.
 • Brug ikke hinandens redskaber fx blyanter og computere.
 • Hold til højre på trapper og gange
 • Toiletterne under kantinen: Skilte viser, hvilket toilet du skal bruge
 • Rygning: AVU og 1. HF skal bruge Rosengården, mens 2. HF og HF-enkeltfag skal bruge rygeskuret.

 

Bliv hjemme, hvis 

 • du har tegn på sygdom - også ved milde symptomer som forkølelse  
 • du har rejst/opholdt dig i et risikoområde inden for de seneste 14 dage

Hvis du får symptomer på sygdom, mens du er på skolen, skal du tage hjem hurtigst muligt.

Ved symptomer på sygdom skal du blive testet og blive hjemme, indtil du har svar fra testen. 

Hvis du får konstateret smitte med coronavirus, skal du give besked til skolen, som informerer de personer, du har været i nær kontakt med.  

Hvis du er i en risikogruppe, skal du kontakte din læge for en konkret, individuel vurdering og give skolen besked, hvis lægen anbefaler, at du bliver hjemme. I så fald vil du modtage fjernundervisning.

Hvis der er personer i din husstand, der er konstateret smittet med coronavirus, skal du give skolen besked.

Hvis du er hjemme pga. coronasymptomer eller er ved at blive testet for corona, skal du deltage i undervisningen fx ved at følge med på Teams eller aflevere opgaver - aftal det nærmere med din lærer. I så fald får du ikke fravær. Skolen vil evt. tale med dig om dit sygdoms- og testforløb. 
Hvis du er fysisk fraværende af andre årsager, får du fravær – også selv om du deltager virtuelt.

 

Begræns rejser og ophold i udlandet

Hvis du rejser udenlands, skal du være opmærksom på Udenrigsministeriets rejsevejledninger, regler for karantæne m.m. 
Læs mere på um.dk

Du skal blive hjemme i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til de lande, som det frarådes at besøge. I den periode bør du så vidt muligt følge med i undervisningen virtuelt. Bemærk, at du får fravær, selv om du deltager virtuelt.