Til Menu  

Særlige forhold ved eksamen under corona:

4. december 2020
 
Sygdom 
Du skal ikke komme til eksamen:
- hvis du har symptomer på sygdom 
- er i isolation og testforløb, fordi du er nær kontakt til en, der er testet positiv for COVID-19
 
Giv altid besked til skolen så hurtigt som muligt. 
Hvis du ikke kommer til eksamen og ikke har givet besked, vil det ikke blive betragtet som en sygemelding, og du får ikke adgang til sygeeksamen el. lign.
 
Du er altid velkommen til at kontakte skolen, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig.
 
Vi følger løbende op på sygemeldinger og kontakter dig så hurtigt som muligt med besked om, hvordan du kan afslutte dit forløb, hvis din eksamen er aflyst på grund af sygdom eller corona-forholdsregler.
 
Hygiejne
Du skal forsat vaske eller spritte hænder ved ankomsten til skolen og løbende, mens du er på skolen. Der er sprit i alle lokaler.
 
Afstand
Hold forsat afstand på fællesområderne.
Eksamenslokalet er indrettet, så der er god afstand mellem dig, lærer og censor.
 
Mundbind
Du skal forsat bære mundbind eller visir, når ud opholder dig på gange og i kantinen. Når du sidder ned til eksamen og forberedelse, må du tage mundbind/visir af. Lærer og censor vil i nogle tilfælde bære visir under eksamen. Det er du også velkommen til. 
Kontakt os