Til Menu  

Al undervisning bliver virtuel - eksamen afholdes som planlagt

10. december 2020

Til alle elever og kursister på Randers HF og VUC

Som følge af myndighedernes midlertidige nedlukning af uddannelsesinstitutionerne i bl.a. Randers Kommune lukker Randers HF og VUC for fysisk fremmøde fra og med fredag den 11. december og til og med søndag den 3. januar 2021.

  • Du skal møde til eksamen som planlagt
  • Du skal undervises virtuelt resten af året
  • Du skal ikke møde op på skolen, medmindre du har eksamen

Som elev/kursist skal du blive hjemme fra skole i denne periode og i stedet følge undervisningen virtuelt i henhold til dit skema i Ludus. Dette gælder for alle elever og kursister på 2-årig HF, HF-enkeltfag, AVU, FVU og OBU.

Undervisningen gennemføres på platforme, som du kender. I de tidsrum, hvor du ifølge skemaet har undervisning, skal du deltage på sædvanlige vilkår på Teams. Følg altid anvisningerne på Ludus.

Hvis du har spørgsmål, kan du som altid kontakte din underviser eller din kontaktlærer.

Hvis du har spørgsmål af teknisk karakter, så skal du kontakte enten din underviser eller IT-service på itsup@randershfvuc.dk eller på Teams (søg efter udctar). De svarer inden for almindelig skoletid.

Du kan finde yderligere info om IT på skolens hjemmeside: IT vejledninger (randershfvuc.dk)

Følg også med på Ludus, som løbende vil blive opdateret.

Vi opfordrer til, at I står sammen i klassen – på afstand - og hjælper hinanden igennem den kommende periode. Husk at hjælpe hinanden i online samarbejder og vær en god buddy.

Fra skolens side vil vi gerne takke alle elever for, at I hver gang og med kort varsel formår at omstille jer fra en undervisningsform til en anden.

Det har været et år, vi aldrig vil glemme, og vi er stolte af at have en skole, hvor både elever, kursister og undervisere har holdt modet oppe gennem de mange udfordringer, som 2020 har budt på.

Også julen bliver anderledes i år, for vi skal ikke være sammen med så mange, som vi plejer. Men vi bidrager til at bryde smittekæderne i Østjylland, når vi frem til juleferien går i skole hjemmefra.

Dermed kan vi forhåbentlig hurtigt få bragt smittetrykket ned, så vi ses tilbage på skolen igen mandag den 4. januar 2021.

Pas godt på jer selv.

Med venlig hilsen

Lena Søllingvraa Lindblad

Rektor på Randers HF & VUC