Til Menu  

Computer i undervisningen

2-årig HF

På Randers HF & VUC skal du selv medbringe en bærbar computer. Til gengæld skal du ikke anskaffe lommeregner, ordbøger eller andet undervisningsmateriale.

Undervisningen tager udgangspunkt i Microsoft Office-pakken og programmet WordMat i matematikundervisningen.

Vi udstyrer dig med Microsoft Office-pakken og en række andre programmer, mens du går på Randers HF & VUC.

Skolen anbefaler, at du medbringer en computer, der har Windows 10 installeret og minimum 128 GB harddiskplads. Skolen kan ikke garantere, at alle relevante fagprogrammer kan køre på Mac, Linux, Chromebook eller andre styresystemer. Chromebook kan ikke anvendes til eksamen, og det anbefales ikke at købe en sådan til skolebrug.

Randers HF & VUC stiller trådløst netværk til rådighed til dit skolearbejde, når du er på skolen.

Du vil få basal undervisning i anvendelsen af programmerne til skolearbejdet. Det vil sige Microsoft Office-pakken og de øvrige programmer, der anvendes i dagligdagen.

Du er selv ansvarlig for, at din computer fungerer. Vi kan kun i begrænset omfang være behjælpelig med anvendelse af computeren.
 

Som det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse kan en institution "bestemme, at elever og kursister, (...) selv i begrænset omfang anskaffer en del af undervisningsmidlerne. Omfanget kan ikke overstige 2.500 kr. for en elev eller en kursist i en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelses grundforløb." (Bekendtgørelsen nr. 1711 af 20/12/2006 § 1. stk. 2)

 

AVU og HF-enkeltfag

It indgår som en del af undervisningen på AVU og HF-enkeltfag i form af undervisningsprogrammer, elektronisk materiale og som skriveredskab. Skolen kommunikerer desuden fagligt indhold, lektier, afleveringer, skemaændringer m.m. på digitale platforme. Vi vil derfor opfordre til, at du selv medbringer en bærbar computer til undervisningen hver dag. Det vil være en forudsætning for det maksimale udbytte af undervisningen, og du vil opleve en mere varieret og målrettet undervisning, hvis du har en computer med.
Du er selv ansvarlig for, at din computer fungerer, og vi kan kun yde support i begrænset omfang. 

Skolen anbefaler, at du medbringer en computer, der har Windows 10 installeret og minimum 128 GB harddiskplads. Skolen kan ikke garantere, at alle relevante fagprogrammer kan køre på Mac, Linux, Chromebook eller andre styresystemer. 

Vi har mulighed for at tilbyde dig Microsoft Office-pakken og en række andre programmer, mens du går på Randers HF & VUC. Du vil få basal undervisning i at anvende programmerne til skolearbejdet - det vil sige Microsoft Office-pakken og de øvrige programmer, der anvendes i dagligdagen.

Hvis du ikke har mulighed for at anskaffe dig en bærbar computer, har du mulighed for at låne en af skolen for et skoleår ad gangen mod et depositum på 1.200 kr. Skolen har desuden en række stationære computere, som du kan anvende i og uden for undervisningstiden.

Randers HF & VUC stiller trådløst netværk til rådighed til dit skolearbejde, når du er på skolen.