Til Menu  

Større skriftlig opgave på HF

Alle elever i 2. HF og alle kursister, der afslutter med en hel HF som enkeltfag, skal skrive en større skriftlig opgave (SSO).


Særligt for kursister på enkeltfag:
Hvis du skal færdiggøre en hel HF som enkeltfag sommeren 2020 eller vinter 2020 skal du lave eksamensprojekt (EP) og Større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret 2019-20.

Hvis du er selvstuderende eller fjernundervisningskursist, skal du ikke selv vælge vejleder - det gør skolen for dig. Men det er dig, der har ansvar for at tilmelde dig eksamen rettidigt.

 

Datoer for udlevering og aflevering af SSO i Netprøver:

Dispensationer: Tirsdag 28. januar kl. 12 til fredag 7. februar kl. 12

Eksperimentelle fag: Onsdag 29. januar kl. 12 til onsdag 5. februar kl 12

Alle andre: Fredag 31. januar kl. 12 til fredag 7. februar kl. 12


 

Orientering og vejledninger: 

Orientering om SSO 

Vejledning til SSO

Vejledning til Netprøver.dk

Vejledning til Uni-login

Vejledning til indtastning af fag, vejleder og emne

 

Ekstra træffetider i Studiecentret

Du kan få ekstra hjælp i Studiecentret fra hjælpelærere og lærere i SSO-perioden. 

Ekstra træffetider i Studiecenteret (link følger)