Til Menu  

Eksamensprojekt på HF-enkeltfag

Hvis du skal færdiggøre en hel HF som enkeltfag sommeren 2020 eller vinter 2020 skal du lave eksamensprojekt (EP) og Større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret 2019-20.

Hvis du er selvstuderende eller fjernundervisningskursist, skal du ikke selv vælge vejleder - det gør skolen for dig. Men det er dig, der har ansvar for at tilmelde dig eksamen rettidigt.
 

Orienteringshæfte og formular til tilmelding til eksamensprojektet:


Vigtige datoer:

 • Vejledningsdag for EP: Onsdag den 18. marts 2020 (undervisningen er ikke aflyst denne dag). Du får besked i LudusWeb om tidspunkt.
   
 • Problemformulering: Fredag den 3. april 2020. Du skal aflevere endelig problemformulering i kursistadministrationen senest kl. 12.00. Dine vejledere skal først have godkendt og underskrevet den. 
   
 • Skriveperiode: Fra fredag den 1. maj til og med tirsdag den 5. maj 2020. Du skal ikke møde til undervisning i disse dage.
   
 • Aflevering: Du skal aflevere synopsis i underskrevet stand i 4 eksemplarer senest onsdag den 6. maj 2020 kl. 14.30 i kursistadministrationen. Blanket med problemformulering skal vedlægges som forside. Synopsen må også gerne afleveres før denne dato. 
   
 • Mundtlig individuel eksamen: Maj/juni 2020