Til Menu  

Studieplaner på HF

Til hvert HF-fag hører en studieplan, som beskriver undervisningens mål og fagets forskellige forløb. I studieplanen kan du også læse om forløbenes fokuspunkter og de anvendte materialer og arbejdsformer.

Du kan bruge studieplanen i forbindelse med eksamen, for her får du overblik over de læste emner og tekster. Du kan bruge planen som en tjekliste, når du skal repetere. Du kan også bruge den som et redskab til at planlægge, når du læser emner op til eksamen - fx ved at repetere fokuspunkterne i fagets forskellige forløb.

Studieplanerne finder du på LudusWeb. Klik på Undervisningsbeskrivelser i menuen og vælg GYM for HF - her finder du studieplaner for de forskellige hold og fag. 
 

Din personlige studiebog

LudusWeb finder du din personlige studiebog. Den fungerer som en oversigt over dit studieforløb. Du udfylder selv studiebogen sammen med dine undervisere.

Studiebogen indeholder disse punkter:

 • Baggrund
  Fx erhvervserfaring, grundskoleforløb og andre relevanter oplysninger
   
 • Aftale og mål 
  Her kan du oprette nye aftaler og mål, som du fx har talt med din tutor om
   
 • Tutorssamtaler
  Her kan du lægge resume af tutorsamtaler
   
 • Fagevalueringer
  Alle dine faglærere udfylder flere gange årligt en evaluering med deres vurderinger af dit faglige niveau og din studieaktivitet - hvad går godt/mindre godt, og hvor kan der ske forandringer/forbedringer.
  I evalueringen giver læreren dig også en melding om dit niveau - under middel / middel / over middel. 

  På HF får du ingen årskarakterer, så de faglige evalueringer i din studiebog er med til at give dig et billede af dit faglige niveau.