Til Menu  

Til kursister på fjernundervisning på HF-enkeltfag

Undervisningen foregår hovedsagelig via internettet. Derudover har du mulighed for at deltage i to seminarer pr. fag på Randers HF & VUC. Seminarerne ligger kl. 17:30-20:30 på fastlagte datoer.

Det første ligger i opstarten og det sidste, når du nærmer dig eksamen. Du kan tage de fleste HF-fag som 100% fjernundervisning.

fysik, geografi og biologi og kemi skal du dog møde op nogle gange til eksperimentelt arbejde, og du skal deltage i et obligatorisk laboratoriekursus, som ligger i en weekend.


Moduler og studieplan

Du følger en studieplan med fastsatte afleveringsdatoer. Alle fag har et nøje beskrevet pensum, opdelt i 6-10 moduler.

Til hvert modul er der udarbejdet en række opgaver, der skal sikre gennemarbejdelsen og forståelsen af stoffet. Du har mulighed for at få hjælp og støtte til arbejdet i skolens studiecenter
 

Se IT-vejledninger til fjernundervisning

 

Har du spørgsmål?