Til Menu  

Til kursister på fjernundervisning på HF-enkeltfag

Undervisningen foregår hovedsagelig via internettet, og du kan tage de fleste HF-fag som 100% fjernundervisning.

I fysik, geografi, biologi og kemi skal du dog møde op nogle gange til eksperimentelt arbejde, og du skal deltage i et obligatorisk laboratoriekursus, som ligger i en weekend.

NB: Du har i dit velkomstbrev modtaget information om en introduktionsaften. Den er desværre aflyst pga. corona-restriktioner.

 

Opstart

For at komme godt i gang er det vigtigt, at du får etableret adgang til skolens IT-systemer og downloadet programmerne, som skal anvendes i undervisningen.

> Her kan du se en grundig instruktionsvideo til programmerne (varighed: 25 minutter)

> Her finder du øvrige IT-vejledninger

Hvis du efter at have fulgt vejledningerne har problemer med IT-systemerne, kan du kontakte studievejleder Anne Lise Nygaard på an@randershfvuc.dk med angivelse af dit telefonnummer, kursistnummer og dit IT-problem.


Moduler og studieplan

Du følger en studieplan med fastsatte afleveringsdatoer. Alle fag har et nøje beskrevet pensum, opdelt i 6-10 moduler.

Til hvert modul er der udarbejdet en række opgaver, der skal sikre gennemarbejdelsen og forståelsen af stoffet. Du har mulighed for at få hjælp og støtte til arbejdet i skolens studiecenter.

Det er vigtigt at komme tidligt i gang med at aflevere opgaver. Hvis vi ikke kan se, at du er studieaktiv, kan du uden yderligere varsel blive udmeldt fra holdet.

denne video kan du finde information om, hvordan du finder og afleverer dine opgaver. Tag kontakt til din lærer, hvis du har problemer med at aflevere den første opgave.


Se video med grundig introduktion til skolens IT: