Til Menu  

Studie- og ordensregler for Randers HF & VUC

 

Når du er startet på Randers HF & VUC, har vi et fælles mål: At du lærer så meget som muligt, at du gennemfører dit uddannelsesforløb, og at du får din eksamen.
 
Der er en række rammer og regler, som er forudsætninger for, at det kan lykkes.
Reglerne støtter skolens værdigrundlag, som er faglighed, åbenhed og gensidig respekt.
 
Alle kursister skal bidrage til gode studierammer for egen og medkursisters læring ved at:
 • Møde til undervisningen
 • Møde til tiden
 • Deltage aktivt i undervisningen - også når det er gruppearbejde eller andre aktiviteter
 • Være forberedt til undervisningen
 • Aflevere de krævede opgaver, som du selvstændigt har udarbejdet
 • Kun bruge it og mobiltelefon i timerne, hvis det har et læringsformål
 
 
Alle kursister skal bidrage til at skabe gode fysiske rammer for egen og for medkursisters læring ved at:
 • Være med til at holde et godt indeklima ved at lufte ud og lade være med at indtage mad i undervisningslokalerne.
 • Være med til at rydde op i lokalet, inden du forlader det.
 • Stille brugt service tilbage i kantinen
 • Overholde skolens rygeregler 
 
Alle kursister skal arbejde på at skabe gode sociale rammer for egen og for medkursisters læring ved at:
 • Være lyttende og indgå i dialog i klasserummet
 • Vise respekt for medkursister og ansatte
 • Tale et ordenligt sprog
 • Ikke deltage i mobning
 • Støtte dine medkursister ved fx at være opmærksom, hvis de begynder at blive væk fra undervisningen
 • Inddrage din lærer eller vejleder, hvis du synes, at der er sociale problemer i klassen/på holdet
 
I menuen til venstre finder du flere af skolens regler inden for en række områder.
 
Vi henviser desuden til: