Til Menu  

Regler for almindelig orden og samvær

Du skal arbejde på at skabe gode fysiske og sociale rammer for egen og for medkursisters læring.

Du skal leve op til de almindelige omgangsnormer, der gælder i samfundet.
 

Derudover har Randers HF & VUC følgende regler:
 
 • Når der er undervisning, herunder gruppearbejde og værkstedsarbejde, skal mobiltelefoner og musikafspillere være slukkede. Læreren beslutter, om der skal anvendes it i undervisningen. Hvis du ikke overholder disse regler, kan skolen midlertidigt inddrage din mobiltelefon/pc.
   
 • Du må ikke spise i undervisningslokalerne.
 • Du og dine holdkammerater har ansvar for at holde lokalet i ordentlig stand, så rengøringspersonalet kan gøre sit arbejde. Ryd op efter dig.
 • Du må ikke ryge på skolens område. Dog er det tilladt at ryge i rygepavillonen bag skolen og i rosengården bag Terningen.
 • I forbindelse med undervisning og aktiviteter i tilknytning til undervisningen må du ikke have helt eller delvist tildækket ansigt.
 • Du skal følge de anvisninger, som personalet på skolen giver dig, herunder skal du forlade klasselokalet, hvis læreren vurderer, at din opførsel er forstyrrende for undervisningen. Du vil blive noteret som fraværende.
   
Hvis du ikke overholder reglerne for god opførsel, har skolen en række sanktionsmidler (afhængig af overtrædelsens karakter):
 
 • Samtale med lærer, vejleder og/eller uddannelseschef
 • Skriftlig advarsel
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisning
 • Bortvisning fra skolen 
 
Øjeblikkelig bortvisning fra Randers HF & VUC iværksættes ved: 
 
 • Fysisk og voldelig adfærd på skolens område 
 • Truende adfærd over for skolens personale eller øvrige kursister
 • Besiddelse, køb, salg eller indtagelse af euforiserende stoffer på skolens område* 
 
*Der kan forekomme uanmeldt kontrol ved mistanke om euforiserende stoffer/narkotika.