Til Menu  

Studieaktivitet på fjernundervisning

Skolen forventer, at du afleverer alle opgaver til tiden.

Hvis du er tilmeldt på et hold efter start, får du automatisk tilsendt alle opgaver, der hører til faget, og du skal aflevere alle opgaver.

Du har i særlige tilfælde mulighed for at aflevere efter fristens udløb, men for at sikre det bedst mulige uddannelsesforløb og dermed sammenhæng i den faglige læring, skal du som udgangspunkt overholde alle frister.

Hvis du afleverer en opgave for sent uden at have aftalt det med læreren, så bliver opgaven registreret som afleveret, men du kan ikke forvente at få den rettet.

Underviserne på de enkelte moduler registrerer løbende opgaverne i LudusWeb.
Til hvert fag og niveau er der fra kursusårets start angivet, hvor mange opgaver det enkelte fag og niveau indeholder. Det svarer til den kursisttid, det enkelte fag og niveau ville være planlagt med ved almindelig undervisning.
På baggrund af undervisernes registrering af opgaver opgør skolens administration løbende din studieaktivitet. På hold med sommereksamen (helårshold) opgør skolen din studieaktivitet minimum en gang om måneden, for halvårlige hold laver skolen opgørelser hyppigere.

Forsømmelser

Så længe du afleverer og har afleveret minimum 75% af dine opgaver, betragter skolen din studieaktivitet som tilfredsstillende. Hvis du skal have ret til at gå til eksamen i dine fag, så skal du have afleveret mindst 75% af opgaverne, når eksamensperioden starter.

Du kan selv følge med i din studieaktivitet på LudusWeb.
Hvis skolen ikke finder din studieaktivitet tilfredsstillende, reagerer vi på følgende måde:

  1. Du modtager første advarsel i LudusWeb, hvor vi varsler dig på de enkelte moduler. Du får en skriftlig advarsel, og du skal rette op på din manglende studieaktivitet
  2. Du modtager anden advarsel i LudusWeb, hvis du stadig ikke lever op til kravene om 75% afleverede opgaver.
  3. Modtager du SU, varsler vi midlertidigt stop af SU, indtil studieaktiviteten er bragt i orden. Modtager du ikke SU, er det et varsel om meget hurtigt at bringe orden i dine opgaver
  4. Du modtager besked i LudusWeb om, at du vil modtage/har modtaget et brev om udmeldelse af et eller flere moduler, da du ikke har afleveret minimum 75% af de stillede opgaver. Randers HF & VUC udmelder dig, og du er ikke berettiget til at komme til eksamen

Finder Randers HF & VUC din studieaktivitet meget utilfredsstillende, og du fx slet ikke har afleveret opgaver i de fag, du følger, forbeholder vi os ret til at varsle udmeldelse af dine hold - også uden, at du har modtaget varsel 1 og 2.

Selvfølgelig kan der komme forstyrrende elementer i din uddannelse - det kan både være af faglige og personlige grunde. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte Randers HF & VUC og tale med en studievejleder.