Plagiat og snyd med skriftlige opgaver

Opgaver, der er kopieret fra andre eller indeholder afskrift uden kildehenvisninger opfattes som plagiat og godkendes ikke som afleveret.
Det er derfor meget vigtigt, at du er omhyggelig med kildehenvisninger i dine opgaver.

Det opfattes som snyd med opgaver, hvis:

  • Du afleverer opgaver, du ikke selv har lavet
  • Du anvender dele af opgaver, som du selv tidligere har afleveret, uden at angive det
  • Du skriver helt eller delvist af efter andre elever/kursister
  • Du anvender kilder uden at angive dem
  • Du anvender uretmæssig hjælp eller ikke-tilladte hjælpemidler til at udarbejde en opgave

Plagiat og snyd med opgaver betyder, at opgaven ikke kan godkendes, og det kan betyde en skriftlig advarsel eller en bortvisning fra faget og/eller skolen.