Til Menu  

Eksamen på Randers HF & VUC

 

Forberendende voksenundervisning (FVU)

Du afslutter med skriftlige prøver efter hvert trin. Her kan du læse om prøverne:

Almen voksenuddannelse (AVU)

Undervisningen på AVU fag er tilrettelagt, så du kan afslutte med en kompetencegivende prøve på niveauerne G og D. I beskrivelserne af de enkelte fag og niveauer, kan du også læse om eksamen i faget.
 

2-årig HF og HF-enkeltfag

Du afslutter alle fag med eksamen. I beskrivelserne af de enkelte fag kan du læse om eksamen i fagene på 2-årig HF og HF-enkeltfag.

NB: Der er nye bekendtgørelser på vej fra Undervisningsministeriet, og det betyder, at der kommer nye regler for eksamen inden sommereksamen 2018.
 

Regler for eksamen

Du kan læse om reglerne for eksamen i menuen til venstre og i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse.

Skolens studie- og ordensregler gælder også i eksamensperioden.