Til Menu  

Fag og opbygning

En hel HF-eksamen består af ti obligatoriske fag og en række valgfag. 

På en almindelig HF-eksamen, der giver adgang til korte og mellemlange uddannelser skal du have fire valgfag. 

Du kan også læse en udvidet HF, der giver adgang til de lange videregående uddannelser. Her skal du have minimum syv valgfag.

Desuden skal du udarbejde en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt.

Studievejlederne kan hjælpe dig med at sammensætte dine fag.

Valgfag:
FAG:
NIVEAU:
Billedkunst
C
Biologi
B
Design
C
Engelsk
A
Erhvervsøkonomi
C
Filosofi
C
Fysik
C, B
Idræt
C, B
Kemi
B
Matematik
B, A
Mediefag
C
Musik
C, B
Psykologi
C, B
Samfundsfag
B
Tysk
C, B
Obligatoriske fag:
FAG:
NIVEAU:
Dansk
A
Engelsk
B
Matematik
C
Historie
B
Religion
C
Samfundsfag
C
Biologi
C
Geografi
C
Kemi
C
Et kunstnerisk fag eller idræt
C
Har du spørgsmål?