Til Menu  

Fag og opbygning

En hel HF-eksamen består af ti obligatoriske fag og en række valgfag.

Desuden skal du udarbejde en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt.

Studievejlederne kan hjælpe dig med at sammensætte dine fag.

Valgfag:
FAG:
NIVEAU:
Billedkunst
C
Biologi
B
Design
C
Engelsk
A
Erhvervsøkonomi
C
Filosofi
C
Fysik
C, B
Idræt
C, B
Kemi
B
Matematik
B, A
Mediefag
C
Musik
C, B
Psykologi
C, B
Samfundsfag
B
Tysk
C, B
Obligatoriske fag:
FAG:
NIVEAU:
Dansk
A
Engelsk
B
Matematik
C
Historie
B
Religion
C
Samfundsfag
C
Biologi
C
Geografi
C
Kemi
C
Et kunstnerisk fag eller idræt
C
Har du spørgsmål?