Til Menu  

HF intro

- bliv klar til HF

HF intro er et kort og overskueligt forløb for dig, der har brug for en faglig overgang, inden du starter på HF, og for dig, der måske overvejer en EUX-uddannelse. Måske har du været væk fra skolen i nogle år og vil nu gerne i gang med uddannelse igen. 

Du bliver på HF intro tilbudt en kombination af fag på gymnasialt niveau og fag på 9.-10. klasses niveau.

HF intro-forløbet varer fire måneder.

Start: September / Februar
Afsluttende prøver: Januar / Maj-juni
 
Du følger tre HF-fag: 
  • Dansk C
  • Engelsk C 
  • Samfundsfag C 
og
  • Matematik på 9.-10. klasses niveau
Du vil få en hverdag på Randers HF & VUC, hvor du går i din egen klasse og samtidig bliver en del af skolens sociale miljø med fx fælles arrangementer, temadage og fester.
Når du har bestået dit forløb på HF intro, kan du starte på HF eller på EUX.
Vi har tilrettelagt forløbet, så du vil være SU-berettiget. Der er ca. 30 undervisningstimer om ugen. 
 
Det er et krav for optagelse, at du har afsluttet folkeskolen for mindst et år siden.
 
 

Økonomi

Det koster kr. 1.780 at deltage (kr. 1.650 uden matematik). 

Du kan modtage SU under forløbet efter gældende regler.


Få mere at vide og tilmeld dig: