Til Menu  

Procedure for RKV

På Randers HF & VUC tilbyder vi at vurdere dine realkompetencer (for dig, der bor i Randers-området) i forhold til de faglige mål for de enkelte fag og niveauer.

Du har selv ansvar for at dokumentere dine kompetencer (fx kursusbeskrivelser og deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde m.m.) 

Desuden skal du udfylde dette selvevalueringsskema og lave en grundig beskrivelse af, hvordan dine kompetencer svarer til de faglige mål og fagets kernestof - se fagbeskrivelser for HF-enkeltfag.
 

Sådan foregår vurderingen

 1. Du reserverer tid til en indledende samtale med en studievejleder, der på baggrund af din dokumentation og selvevaluering vurderer, om der er basis for en kompetencevurdering.
   
 2. Inden samtalen sender du din dokumentation og din selvevaluering til vejlederen. Du kan også medbringe det til selve samtalen. 
   
 3. Vejlederen foretager en vurdering af, om dine kompetencer i faget/fagene er tilstrækkeligt dokumenterede. Hvis det er tilfældet, laver vejlederen et aftalepapir, der bekræfter, at en vurderingsproces er sat i gang.
   
 4. Vejlederen og en faglærer vurderer din dokumentation og selvevaluering for at fastslå, om du kan få anerkendt dine kompetencer i forhold til de faglige mål for faget. Nogle kompetencer kan vi anerkende alene på baggrund af din dokumentation, mens andre kan kræve en faglig afprøvning. Prøven kan foregå ved en samtale og/eller en skriftlig/mundtlig opgave.
   
 5. Vejlederen kontakter dig og aftaler, hvordan prøven finder sted.  
   
 6. Hvis faglæreren anerkender dine kompetencer, udsteder Randers HF & VUC et realkompetencebevis.
   

Bestil tid hos en vejleder

Bestil tid til en samtale med en studievejleder for at høre mere om dine muligheder eller send en mail til studvejl@randershfvuc.dk