Til Menu  

Tag et målrettet studieforløb til Erhvervsakademi Dania

Start: August eller januar

Tag et studieforløb på et år eller halvandet år, hvor du gennemfører fire HF-fag, så du opfylder adgangskravene til en række businessuddannelser på Erhvervsakademi Dania.

Her kan du se, hvilke fag der indgår i de forskellige studieforløb - det afhænger af, hvilken uddannelse studieforløbet er rettet mod.

Finansøkonom:
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Samfundsfag B
Markedsføringsøkonom:
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Samfundsfag B
Handelsøkonom:
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Erhvervsøkonomi
  eller Matematik C
 • Samfundsfag B
Serviceøkonom:
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Erhvervsøkonomi C
  eller Matematik C
 • Samfundsfag B

 

Du kan tage studieforløbet på et år med start i august og afslutte med eksamen i juni. Du har også mulighed for at tilrettelægge forløbet over halvandet år med start i januar og eksamen i juni året efter. 

Du har mulighed for at gennemføre et eller flere af dine fag som fjernundervisning.
 

Deltagerbetaling og økonomi

Prisen for hvert fag er 550 kr., som du betaler ved tilmelding. Du skal selv medbringe en bærbar pc i undervisningen. Andet undervisningsmateriale stiller Randers HF & VUC til rådighed.

Du kan søge SU til forløbet efter gældende regler.
 

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding foregår ved en optagelsessamtale med en studievejleder på Randers HF & VUC. Medbring eksamensbeviser fra tidligere skolegang og evt. anden uddannelse.

Endelig optagelse på en uddannelse på Erhvervsakademi Dania forudsætter en individuel samtale med akademiets studievejleder Nikolaj Zethner, som du kan kontakte på mail: nz@eadania.dk eller på tlf. 72 29 11 00.


I samarbejde med:

Har du spørgsmål?