Til Menu  

Tag et målrettet studieforløb til Erhvervsakademi Dania

Start: August eller januar

Hvis du tager et studieforløb på et år eller halvandet år, hvor du gennemfører mindst fire HF-fag, forbedrer du dine muligheder for at blive optaget på en række businessuddannelser på Erhvervsakademi Dania.

Her kan du se, hvilke fag der indgår i de forskellige studieforløb - det afhænger af, hvilken uddannelse studieforløbet er rettet mod.

Finansøkonom:
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Samfundsfag B
Markedsføringsøkonom:
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Samfundsfag B
Handelsøkonom:
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Erhvervsøkonomi
  eller Matematik C
 • Samfundsfag B
Serviceøkonom:
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Erhvervsøkonomi C
  eller Matematik C
 • Samfundsfag B

 

Du kan tage studieforløbet på et år med start i august og afslutte med eksamen i juni. Du har også mulighed for at tilrettelægge forløbet over halvandet år med start i januar og eksamen i juni året efter. 

Du har mulighed for at gennemføre et eller flere af dine fag som fjernundervisning.
 

Deltagerbetaling og økonomi

Prisen for hvert fag er 550 kr., som du betaler ved tilmelding. Dog koster erhvervsøkonomi og virksomhedsøkonomi 1.400 kr. pr. fag. Du skal selv medbringe en bærbar pc i undervisningen. Andet undervisningsmateriale stiller Randers HF & VUC til rådighed.

Du kan søge SU til forløbet efter gældende regler.
 

Sådan tilmelder du dig

Hvis du er interesseret i et studieforløb rettet mod en businessuddannelse, er det en betingelse for at komme i betragtning, at du har en individuel samtale med en studievejleder på Erhvervsakademi Dania, inden du starter på Randers HF & VUC.

Du kan fx kontakte erhvervsakademiets koordinerende studievejleder Nikolaj Zethner på mail: nz@eadania.dk eller på tlf. 72 29 11 00.

Tilmelding på Randers HF & VUC foregår ved en optagelsessamtale med en studievejleder. Medbring eksamensbeviser fra tidligere skolegang og evt. anden uddannelse.


I samarbejde med: