Til Menu  

Tag en målrettet studiepakke til pædagoguddannelsen

Start: August eller januar

Tag en studiepakke på et år, hvor du gennemfører fire HF-fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Samfundsfag C
  • Psykologi C
     

Med disse fag opfylder du adgangskravene til pædagoguddannelsen. 

Du har mulighed for at gennemføre et eller flere af dine fag som fjernundervisning.
 

Deltagerbetaling og SU

Prisen for studiepakken er 2.200 kr., som du betaler ved tilmelding. Du skal selv medbringe en bærbar pc, som du skal bruge i undervisningen. Andet undervisningsmateriale stiller Randers HF & VUC til rådighed.
Når du har bestået eksamen i alle fire fag, kan du få din deltagerbetaling refunderet.

Du kan søge SU (dobbelt SU til enlige forsørgere). Hvis du er ledig, på dagpenge og aktiveringsberettiget, kan du efter aftale med jobcentret eller din A-kasse søge om uddannelsesgodtgørelse. Som beskæftiget har du også - efter særlige regler - mulighed for at søge SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte).
 

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding foregår ved en optagelsessamtale med en studievejleder. Medbring eksamensbeviser fra tidligere skolegang og evt. anden uddannelse.