Til Menu  

Serviceøkonom:
Tag en målrettet studiepakke til Erhvervsakademi Dania i Randers

Start: August eller januar
 

Tag en studiepakke på et år, hvor du gennemfører fire HF-fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Erhvervsøkonomi C eller matematik C
  • Samfundsfag B

Med disse fag forbedrer du dine muligheder for at blive optaget på uddannelsen til finansøkonom på Erhvervsakademi Dania. Endelig optagelse på Dania vil dog forudsætte en individuel samtale og kompetencevurdering

I studiepakken indgår desuden praktikdage i samarbejde med uddannelsen til serviceøkonom. Det giver dig - sammen med HF-fagene - en god forudsætning for optagelse på erhvervsakademiet.

Du har mulighed for at gennemføre et eller flere af dine fag som fjernundervisning.
 

Deltagerbetaling og økonomi

Hvert fag koster 550 kr. Erhvervsøkonomi koster dog 1.400 kr. Du betaler ved tilmelding. Du skal selv medbringe en bærbar pc i undervisningen. Andet undervisningsmateriale stiller Randers HF & VUC til rådighed.

Du kan søge SU (dobbelt SU til enlige forsørgere). Hvis du er ledig, på dagpenge og aktiveringsberettiget, kan du efter aftale med jobcentret eller din A-kasse søge om uddannelsesgodtgørelse. Som beskæftiget har du også - efter særlige regler - mulighed for at søge SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte).
 

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding foregår ved en optagelsessamtale med en studievejleder på Randers HF & VUC. Medbring eksamensbeviser fra tidligere skolegang og evt. anden uddannelse.

Endelig optagelse på en uddannelse på Erhvervsakademi Dania forudsætter en individuel samtale med akademiets studievejleder Nikolaj Zethner, som du kan kontakte på mail: nz@eadania.dk eller på tlf. 72 29 11 00.

Har du spørgsmål?
Tilmelding

Kontakt studievejledningen for at tilmelde dig.

Tlf. 86 42 56 44

E-mail: studvejl@randershfvuc.dk

Book en tid online