Til Menu  

Optagelseskrav

Du skal have personlige og faglige kvalifikationer, der gør dig i stand til at gennemføre undervisningen på en tilfredsstillende måde og på normeret tid.

Du skal som udgangspunkt have afsluttet folkeskolens 10. klasse med middelkarakter mindst et år inden optagelse.

Optagelse sker ved samtale med en studievejleder.

Har du spørgsmål?