Virksomhedsøkonomi B

I virksomhedsøkonomi B beskæftiger du dig med erhvervsvirksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.

Du lærer bl.a. om økonomiske modeller og om planer, budgetter og regnskaber i en virksomhed.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.


I faget virksomhedsøkonomi på B-niveau lærer du at klarlægge og behandle de grundlæggende økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomheds bæredygtighed, og at se på hvilke forhold der har betydning for en virksomheds økonomi.

Du lærer fx også at bruge bruge simple virksomhedsøkonomiske modeller og at forklare modellernes egenskaber.

I løbet af undervisningen indsamler du informationer om en virksomheds grundlæggende økonomiske forhold og vurderer deres troværdighed. Du lærer også at fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold og at bruge relevante matematiske redskaber og it-værktøjer.

Du får undervisning inden for følgende emner:

  • Virksomheden og dens økonomi, fx opstart af virksomhed
  • Rapportering, fx udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
  • Virksomhedsanalyse, fx analyse af virksomhedens CSR indsats

Undervisningen veksler mellem forskellige skriftlige og mundtlige arbejdsformer. Den indeholder bl.a. arbejde med øvelser ud fra afgrænsede virksomhedsøkonomiske problemer, arbejde med cases samt et projektforløb.

It, elektroniske kommunikationsplatforme og internet indgår som fagligt og pædagogisk værktøj.

Daghold

Du følger faget som daghold med undervisning på skolen efter et fast skema.

Adgangskrav

For at blive optaget på et eller flere HF-enkeltfag skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse, mindst et år inden du søger om optagelse.

Du kan blive optaget på HF-enkeltfag, hvis du har fulgt eller følger undervisning på det niveau, som kommer umiddelbart før det, som du gerne vil starte på. Fx skal du have gennemført matematik på C-niveau for blive tilmeldt matematik på B-niveau. Vi kan i særlige tilfælde give dispensation for det krav, hvis du på anden måde har kvalificeret dig i faget.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 4 timer og foregår på grundlag af en centralt stillet opgave.

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i dit projektforløb fra undervisningen og et ukendt tekstmateriale med tilhørende spørgsmål. Den ene del af prøven består af din præsentation af en selvvalgt problemstilling fra projektforløbet. Anden del er en samtale med udgangspunkt i det ukendte tekstmateriale. Eksamen varer ca. 30 minutter og har ca. 30 minutters forberedelsestid.

Tilmeld dig Virksomhedsøkonomi B

Her kan du se de hold, vi tilbyder:

Fag Man Tir Ons Tor Fre Fra/til Vælg

Kontakt en studievejleder:

Studievejlederne kan hjælpe dig med at blive tilmeldt og svare på dine spørgsmål omkring fag, niveauer og uddannelse. 

Henrik Memhave Nygaard

Studievejleder og lektor / Fag: Historie, samfundsfag

Mette Mogensen

Studievejleder og lektor / Fag: Biologi, kemi

Anne Lise Nygaard

Studievejleder og lektor / Fag: Dansk