Til Menu  

Undervisere på AVU

Anette Kragh (AK)
Anette Kragh (AK)

Overlærer

Fag: Engelsk, FVU, OBU

E-mail: ak@randershfvuc.dk

Birgitte Kaltoft (BKA)
Birgitte Kaltoft (BKA)

Lærer

Fag: Dansk som andetsprog, FVU læsning, OBU

E-mail: bka@randershfvuc.dk

Carsten Fynboe Madsen (CM)
Carsten Fynboe Madsen (CM)

Overlærer

Fag: It, matematik

E-mail: cm@randershfvuc.dk

Gitte Fuglbjerg (GIF)
Gitte Fuglbjerg (GIF)

Lærer

Fag: Dansk som andetsprog, engelsk, FVU (læsning)

E-mail: gif@randershfvuc.dk

Helle Qvortrup (HQ)
Helle Qvortrup (HQ)

Lærer

Fag: Matematik, naturvidenskab

E-mail: hq@randershfvuc.dk

Helle Torp (HT)
Helle Torp (HT)

Lærer

Fag: Dansk, engelsk, FVU, OBU

E-mail: ht@randershfvuc.dk

Henrik Hassinggard (HH)
Henrik Hassinggard (HH)

Lærer, studievejleder

Fag: Dansk, historie

E-mail: hh@randershfvuc.dk

Inge Stentoft (IE)
Inge Stentoft (IE)

Lærer, studievejleder

Fag: Samfundsfag

E-mail: ie@randershfvuc.dk

Jakob Lollesgaard (JL)
Jakob Lollesgaard (JL)

Lærer

Fag: Dansk, matematik

E-mail: jl@randershfvuc.dk

Lene Trolle Schütter (LS)
Lene Trolle Schütter (LS)

Overlærer, læsevejleder

Fag: Dansk, FVU, OBU

E-mail: ls@randershfvuc.dk

Lisbet Borg Helledie (LB)
Lisbet Borg Helledie (LB)

Lærer

Fag: Engelsk, FVU, OBU

E-mail: lb@randershfvuc.dk

Lise Lotte Laursen (LI)
Lise Lotte Laursen (LI)

Lærer

Fag: Dansk som andetsprog

E-mail: li@randershfvuc.dk

Niels Kristian Skjøtt (NKS)
Niels Kristian Skjøtt (NKS)

Lærer

Fag: Matematik

E-mail: nks@randershfvuc.dk

Peder Larsen (PL)
Peder Larsen (PL)

Lærer

Fag: Matematik, naturvidenskab

E-mail: pl@randershfvuc.dk

Signe Tessing (SIT)
Signe Tessing (SIT)

Lærer

Fag: Dansk

E-mail: sit@randershfvuc.dk

Tinna Bundgaard (TB)
Tinna Bundgaard (TB)

Lærer

Fag: Engelsk, FVU, OBU

E-mail: tb@randershfvuc.dk