Til Menu  

Undervisere på HF

A

Anders Bloch (BL)
Anders Bloch (BL)

Lektor

Fag: Matematik

E-mail: bl@randershfvuc.dk

Anette Nielsen (NI)
Anette Nielsen (NI)

Lektor

Fag: Biologi, dansk

E-mail: ni@randershfvuc.dk

Anna Louise Autzen (ANA)
Anna Louise Autzen (ANA)

Årsvikar

Fag: Geografi, matematik

E-mail: ana@randershfvuc.dk

Annette Tvilling Kreilgaard (AT)
Annette Tvilling Kreilgaard (AT)

Lektor

Fag: Historie, samfundsfag

E-mail: at@randershfvuc.dk

Anne Dehn (AD)
Anne Dehn (AD)

Lektor, studievejleder

Fag: Geografi, samfundsfag

E-mail: ad@randershfvuc.dk

Anne Lise Nygaard (AN)
Anne Lise Nygaard (AN)

Lektor, studievejleder

Fag: Dansk

E-mail: an@randershfvuc.dk

Armeh Zarsazi (AZ)
Armeh Zarsazi (AZ)

Lektor

Fag: Fysik, matematik

E-mail: az@randershfvuc.dk

B

Bente Kofoed (BKH)
Bente Kofoed (BKH)

Vikar

Fag: Dansk

E-mail: bkh@randershfvuc.dk

C

Christine Hermansen (CE)
Christine Hermansen (CE)

Lektor

Fag: Psykologi, religion, spansk

E-mail: ce@randershfvuc.dk

D

E

Edith Skov Frandsen (EF)
Edith Skov Frandsen (EF)

Lektor

Fag: Dansk, religion

E-mail: ef@randershfvuc.dk

F

Freja Busk Oehlenschlæger (FBO)
Freja Busk Oehlenschlæger (FBO)

Vikar

Fag: Design

E-mail: fbo@randershfvuc.dk

H

Helle Sonja Sørensen (HS)
Helle Sonja Sørensen (HS)

Lektor

Fag: Dansk, psykologi

E-mail: hs@randershfvuc.dk

Henrik Memhave Nygaard (NY)
Henrik Memhave Nygaard (NY)

Lektor, studievejleder

Fag: Historie, samfundsfag

E-mail: ny@randershfvuc.dk

I

Iben Præstmark (IP)
Iben Præstmark (IP)

Lektor

Fag: Geografi, kemi

E-mail: ip@randershfvuc.dk

Inger Emilie Neergaard Jensen (IJ)
Inger Emilie Neergaard Jensen (IJ)

Lektor

Fag: Historie, religion

E-mail: ij@randershfvuc.dk

J

Jakob Kowalski (JKI)
Jakob Kowalski (JKI)

Vikar

Fag: Engelsk

E-mail: jki@randershfvuc.dk

Jens Hede (JH)
Jens Hede (JH)

Lektor

Fag: Matematik, fysik og astronomi

E-mail: jh@randershfvuc.dk

Jette Nielsen (JN)
Jette Nielsen (JN)

Lektor

Fag: Dansk, psykologi

E-mail: jn@randershfvuc.dk

K

Kaj Mikael Jansson (KJ)
Kaj Mikael Jansson (KJ)

Lektor

Fag: Idræt, geografi

E-mail: kj@randershfvuc.dk

Kim Kristensen (KK)
Kim Kristensen (KK)

Lektor, studievejleder

Fag: Dansk, historie

E-mail: kk@randershfvuc.dk

Kirsten Elise Bak (EB)
Kirsten Elise Bak (EB)

Lektor

Fag: Billedkunst, dansk

E-mail: eb@randershfvuc.dk

Kirsten Torre Eriksen (TE)
Kirsten Torre Eriksen (TE)

Lektor

Fag: Kemi, matematik

E-mail: te@randershfvuc.dk

Klavs Bryld (KB)
Klavs Bryld (KB)

Lektor

Fag: Geografi, fysik

E-mail: kb@randershfvuc.dk

Kåre Damgaard Andersen (KE)
Kåre Damgaard Andersen (KE)

Lektor

Fag: Dansk, historie

E-mail: ke@randershfvuc.dk

L

Lars Rafn Karlsen (LK)
Lars Rafn Karlsen (LK)

Lektor

Fag: Dansk, fransk

E-mail: lk@randershfvuc.dk

Lars Faurschou Mathiesen (LF)
Lars Faurschou Mathiesen (LF)

Lektor

Fag: Billedkunst, engelsk, italiensk

E-mail: lf@randershfvuc.dk

Lasse Vejlgaard Just (LVJ)
Lasse Vejlgaard Just (LVJ)

Årsvikar

Fag: Historie, samfundsfag

E-mail: lvj@randershfvuc.dk

Lene Søndergaard (LES)
Lene Søndergaard (LES)

Lektor

Fag: Matematik

E-mail: les@randershfvuc.dk

Lise-Lotte Laursen (LI)
Lise-Lotte Laursen (LI)

Adjunkt

Fag: Engelsk

E-mail: li@randershfvuc.dk

Louise Løhde Mikkelsen (LM)
Louise Løhde Mikkelsen (LM)

Adjunkt

Fag: Samfundsfag, erhvervsøkonomi

E-mail: lm@randershfvuc.dk

M

Mads Bregnhøj (MBR)
Mads Bregnhøj (MBR)

Årsvikar

Fag: Idræt, psykologi

E-mail: mbr@randershfvuc.dk

Maibrit Schmitt (MT)
Maibrit Schmitt (MT)

Lektor

Fag: Dansk, tysk

E-mail: mt@randershfvuc.dk

Maja Vendelboe (MV)
Maja Vendelboe (MV)

Lektor

Fag: Dansk, musik, religion

E-mail: mv@randershfvuc.dk

Marianne Danielsen (MD)
Marianne Danielsen (MD)

Lektor

Fag: Engelsk, mediefag

E-mail: md@randershfvuc.dk

Martin Christensen (MCH)
Martin Christensen (MCH)

Adjunkt

Fag: Matematik, kemi

E-mail: mch@randershfvuc.dk

Martin Kjær Sørensen (MK)
Martin Kjær Sørensen (MK)

Lektor

Fag: Historie, samfundsfag

E-mail: mk@randershfvuc.dk

Mathias Hjalte Kjær (MH)
Mathias Hjalte Kjær (MH)

Adjunkt

Fag: Engelsk, samfundsfag

E-mail: mh@randershfvuc.dk

Merete Munch (MEM)
Merete Munch (MEM)

Adjunkt

Fag: Geografi, samfundsfag

E-mail: mem@randershfvuc.dk

Mette Mogensen (MM)
Mette Mogensen (MM)

Lektor

Fag: Biologi, kemi

E-mail: mm@randershfvuc.dk

Mette Skjødt Stamer (ME)
Mette Skjødt Stamer (ME)

Lektor

Fag: Dansk, engelsk

E-mail: me@randershfvuc.dk

Michael Gårde Dyhr Jensen (MDJ)
Michael Gårde Dyhr Jensen (MDJ)

Vikar

Fag: Biologi, historie

E-mail: mdj@randershfvuc.dk

Mikkel Black Almvig (MB)
Mikkel Black Almvig (MB)

Lektor

Fag: Biologi, kemi

E-mail: mb@randershfvuc.dk

Milou Udesen Theut (MN)
Milou Udesen Theut (MN)

Lektor

Fag: Biologi, geografi

E-mail: mn@randershfvuc.dk

Monika Kongsgaard (MON)
Monika Kongsgaard (MON)

Adjunkt

Fag: Idræt og samfundsfag

E-mail: mon@randershfvuc.dk

Morten Weinreich (MW)
Morten Weinreich (MW)

Lektor

Fag: Fysik, matematik

E-mail: mw@randershfvuc.dk

N

Niels Jørn Malmros Olesen (NJ)
Niels Jørn Malmros Olesen (NJ)

Lektor, terapeut

Fag: Biologi, drama

E-mail: nj@randershfvuc.dk

Njal Laursen Würtz
Njal Laursen Würtz

Vikar

Fag: Engelsk

E-mail: nja@randershfvuc.dk

P

Peer Ulrich Østergaard (PU)
Peer Ulrich Østergaard (PU)

Lektor

Fag: Idræt, samfundsfag

E-mail: pu@randershfvuc.dk

R

Rasmus Andersen (RA)
Rasmus Andersen (RA)

Lektor

Fag: Engelsk, historie

E-mail: ra@randershfvuc.dk

Rikke Bryske (BR)
Rikke Bryske (BR)

Lektor

Fag: Dansk, fransk

E-mail: br@randershfvuc.dk

Rikke Tolborg Thøgersen (RT)
Rikke Tolborg Thøgersen (RT)

Lektor

Fag: Dansk, mediefag

E-mail: rt@randershfvuc.dk

Rikke T. Østergaard (RD)
Rikke T. Østergaard (RD)

Lektor

Fag: Historie, samfundsfag

E-mail: rd@randershfvuc.dk

S

Sanne Kirk Lomholt (SK)
Sanne Kirk Lomholt (SK)

Lektor, studievejleder

Fag: Dansk, psykologi

E-mail: sk@randershfvuc.dk

Sara Tøttrup (ST)
Sara Tøttrup (ST)

Lektor

Fag: Engelsk, psykologi

E-mail: st@randershfvuc.dk

Soffy Langballe Løvschall (SL)
Soffy Langballe Løvschall (SL)

Lektor, studievejleder

Fag: Dansk, filosofi

E-mail: sl@randershfvuc.dk

Susanne Bay Thomsen (SBT)
Susanne Bay Thomsen (SBT)

Lektor

Fag: Biologi, kemi

E-mail: sbt@randershfvuc.dk

T

Tessa Juul Kondrup Lund (TJ)
Tessa Juul Kondrup Lund (TJ)

Lektor

Fag: Engelsk, samfundsfag

E-mail: tj@randershfvuc.dk

Thomas Bertelsen (TH)
Thomas Bertelsen (TH)

Lektor

Fag: Historie, musik

E-mail: th@randershfvuc.dk

Trine Juul Larsen (TL)
Trine Juul Larsen (TL)

Lektor

Fag: Engelsk, historie

E-mail: tl@randershfvuc.dk

U

Ulla Rasmussen (UR)
Ulla Rasmussen (UR)

Lektor

Fag: Historie, engelsk

E-mail: ur@randershfvuc.dk

V

Vivian Kastrup (VK)
Vivian Kastrup (VK)

Lektor

Fag: Billedkunst, design, innovation, religion

E-mail: vk@randershfvuc.dk

Z

Zita Bilgrav Jakobsen (ZJ)
Zita Bilgrav Jakobsen (ZJ)

Lektor

Fag: Filosofi, tysk

E-mail: zj@randershfvuc.dk