Til Menu  

Nyt administrativt fællesskab

Pr. 1. maj 2020 indgår Horsens HF & VUC, Randers HF & VUC og TH. LANGS HF & VUC i et administrativt fællesskab.

Visionen for det administrative fællesskab er, at det skal sikre en stabil og effektiv drift og levere forretningsunderstøttende rapportering og sparring til ledelsen. Derved skabes økonomisk klarhed omkring grundlag for ledelsesmæssige beslutninger, der understøtter en konstant optimering af undervisningens kvalitet over for elever og kursister.

Det administrative fællesskab skal understøtte og bidrage til den samlede sektors løbende udvikling af processer og kompetencer og medvirke til at bevare en stærk og selvstændig sektor.

I perioden frem til 1. maj 2020 skal henvendelser omkring indkøb ske til rektor på den enkelte skole i det administrative fællesskab.
 

> Horsens HF & VUC

> TH. LANGS HF & VUC

Klaus Brøcker (KLB)
Klaus Brøcker (KLB)

Økonomi- og administrationschef

Pr. 1. maj 2020 chef for det administrative fællesskab mellem TH. Langs HF & VUC, Horsens HF & VUC og Randers HF & VUC

E-mail: klb@randershfvuc.dk

Tlf. 25 42 46 60