Til Menu  

Randers HF & VUC's historie

Randers HF & VUC er en skole i konstant udvikling.

Skolen har skiftet navn og adresse gennem årene, men har hele tiden stået fast på sin vigtige uddannelsesopgave.

 

Vigtige begivenheder i skolens historie:

 

1966: De første studenter dimitterer fra gymnasiet på Nålemagervej.

1974-1982: Randers Enkeltfagskursus har til huse i Nørrestræde. I 1982 flytter Randers Enkeltfagskursus ind i en tidligere tekstilfabrik på Helenestræde ved Østervold.

1987: Randersenkeltfagskursus skifter navn til VUC Randers.

1992: VUC Randers flytter ind i de nuværende bygninger på Nålemagervej, hvor Randers Amtsgymnasium tidligere lå. Randers HF flytter fra Randers Statsskole til Nålemagervej.

1995: VUC Randers og Randers HF fusionerer og bliver til Randers HF & VUC.

2007: Amterne nedlægges, og Randers HF & VUC går fra at høre under Aarhus Amt til at være en selvejende institution under staten.

2010: Randers HF & VUC køber de nuværende bygninger på Nålemagervej af staten.

2016: 50 års jubilæum for de første studenter fra Nålemagervej.