Til Menu  

Orientering om FGU – Forberedende Grunduddannelse

Næste år oprettes der en ny uddannelsesinstitution: FGU – Forberedende Grunduddannelse. Uddannelsen erstatter en række forberedende uddannelsestilbud for unge under 25 år og for Randers HF & VUC betyder det konkret at alle kursister under 25 år på AVU, FVU og OBU (ordblindeundervisning) overgår til FGU fra 1. august 2019.

Hvad betyder det for dig som kursist eller elev?

  • Hvis du er 25 år eller derover får det ingen betydning for dig. Du fortsætter med undervisning her på skolen.
  • Hvis du er under 25 år og skal gå på AVU, så skal du fra 1. august 2019 modtage undervisning på FGU. Det får ikke betydning for din undervisning eller eksamener på dette semester eller forårssemesteret.
  • Kursister på HF-enkeltfag og elever på 2-årig HF bliver ikke berørt af ændringerne.

Vi har endnu ikke detaljeret information om indhold og placering af FGU, og derfor kan jeres lærere og vejledere heller ikke fortælle jer mere lige nu. Vi forventer, at der kommer flere informationer til foråret.

Hvad betyder det for skolen og ansatte?

Randers HF & VUC skal overdrage både ansatte og bygninger til FGU. Det betyder, at vi skal overdrage ca. 10 lærere på AVU og 1,5 administrative personaler til den nye institution.

På torsdag den 15. november kl. 14.15 får de medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages besked. Der vil være ansatte, der er berørte af situationen, så vis hensyn. Nogle vil være glade og andre vil være kede af den besked, de får.

Alle medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages vil fortsat arbejde her på skolen frem til 1.8.2019, så det får ikke betydning for undervisningen i dette skoleår.

Al undervisning efter 6. lektion på AVU er aflyst på torsdag og kontoret holder lukket fra kl. 14.00.

Med venlig hilsen

Lena Søllingvraa Lindblad

Rektor