Til Menu  

Orientering om evt. konflikt pga. overenskomstforhandlinger

14. marts 2018

Der foregår i øjeblikket overenskomstforhandlinger på det statslige og offentlige område, og i medierne har du sikkert hørt, at der er risiko for en konflikt mellem forhandlingsparterne. Vi opfordrer derfor til, at du holder dig orienteret via de landsdækkende medier og på skolens hjemmeside.

Hvis der bliver varslet strejke eller lockout, vil det blive varslet, en måned inden konflikten går i gang. En evt. strejke vil tidligst starte den 4. april 2018, og en evt. lockout vil tidligst starte den 10. april 2018. Derudover kan en evt. konfliktstart blive udsat to gange 14 dage. Vi satser på, at parterne indgår forlig inden da, og medmindre andet bliver meldt ud, vil undervisningen på Randers HF & VUC fortsætte, som den plejer.

Det er ikke nødvendigvis alle skoler, der bliver berørt af en konflikt. P.t. er der varslet strejke for en række skoler, men vores skole er ikke blandt dem. Hvis vores skole bliver ramt at strejke eller lockout, vil skolen hurtigst muligt informere elever og kursister om konsekvenserne, og det vil fremgå af skolens hjemmeside, hvor du derfor bør holde dig orienteret, hvis du hører i medierne, at der kommer en konflikt.  

Med venlig hilsen
Lena S. Walters, rektor