Til Menu  

1. HF'erne har afsluttet projektugen med temaet "Byen til vandet"

Flot projektugefinale på Randers HF & VUC

Fredag den 6. oktober 2017
 

Begejstret dommerpanel:

”Jeg inspireres af disse unge mennesker, af deres visioner, deres kreativitet og af deres energi,” siger borgmester Claus Omann Jensen.

Han var fredag eftermiddag dommer på Randers HF & VUC sammen med Axel Præstmark, chefredaktør på Randers Amtsavis, Lars Bang, bestyrelsesformand for Randers HF & VUC, samt Anne Winther Worm, arkitekt ved Randers kommune.

”Man bliver stolt, når man går rundt og oplever det her,” siger rektor Mette Jespersen, som fulgte dommerpanelet rundt til de syv klassers fremlæggelser.

Og eleverne gjorde ALT, hvad de kunne for at imponere dommerne – ”Det er som at være til eksamen.”
 


Tema om byen til vandet

Hvordan får vi tænkt by og vand sammen i Randers? Spørgsmålet har dannet rammen om projektugen på Randers HF & VUC, hvor alle syv 1.HF-klasser har beskæftiget sig med velvære, iværksætteri, sikkerhed, fællesskaber, klimasikring og branding. Alle disse emner er tænkt i forlængelse af det kommunale udviklingsprojekt ”Byen til vandet”.


Kommunen med til at bære

”Samarbejdet med kommunen har i den sammenhæng været absolut bærende,” siger projektleder Zita Jakobsen, og hun tilføjer: ”Det er en stor motivationsfaktor for vores elever, at deres arbejde sættes i direkte relation til det omkringliggende samfund.
I det hele taget mærker vi et særligt liv og en summen af aktivitet på skolen, når vores elever får lov at arbejde selvstændigt med et emne gennem en hel uge. Der er virkelig lagt sjæl i tingene. Det har også kostet lidt frustrationer undervejs, men det er en naturlig del af en innovativ proces. 


Eksterne samarbejdspartnere

Foruden samarbejdet med Randers Kommune har ugen også budt på andre inspirationskilder til arbejdet med emnerne. Både erhvervslivet og offentlige institutioner har hjulpet på vej. Eleverne har også været på feltarbejde i havneområdet og lavet interviews for at afprøve deres idéer i praksis. 


Byen i elevernes DNA

Skolens bestyrelsesformand, Lars Bang udtaler: "En helt igennem fantastisk oplevelse i dag at følge og se, hvad en 1. HF-klasse kan levere samlet efter kun et par måneders forløb. Et spændende projektforløb, hvor kursisternes engagement fortæller, at her har lærerne virkelig ramt rigtigt. Flot struktur - fint samarbejde - masser af spændende ideer. Det lover godt for det videre forløb, og det lover godt for Randers i fremtiden."
   
Borgmester Claus Omann Jensen slutter ugen med at konstatere: ”Nu har disse unge byen og projektet med byen til vandet i deres DNA. Om 10-15 år er det dem, der er byens beslutningstagere – det kan man kalde samskabelse.”