Bliv en del af fællesskabet på HF
- og bliv student på 2 år

HF er for dig, der vil tage en gymnasieuddannelse på to år. 
På Randers HF & VUC er der plads til at være sig selv og være en del af et åbent og mangfoldigt fællesskab. Hos os vil du både opleve et fokus på din faglige og din personlige udvikling.

Når du efter to år står med din studentereksamen, har du åbnet dørene til en lang række videregående uddannelser, ligesom du også kan fortsætte på en erhvervsuddannelse.
Måske har du allerede nu en forventning om, hvad du vil efter gymnasiet. Måske ved du det ikke endnu. En del af din uddannelse på HF vil handle om at reflektere over muligheder og træffe valg.

På Randers HF & VUC former du selv din uddannelse ved at vælge en fagpakke, der passer til dine interesser og fremtidsdrømme. HF er en fleksibel uddannelse, hvor du i høj grad selv kan vælge fag og niveauer. I undervisningen fokuserer vi på, hvordan din viden kan bruges i den virkelige verden.

Du får ingen årskarakterer på HF - til gengæld skal du til eksamen i alle fag.

Du kan søge ind på HF, når du har afsluttet 9. eller 10. klasse eller EUD10 eller har en anden relevant baggrund.

Fag og opbygning

Dine to år på HF består af en række obligatoriske fag og valgfag.

I løbet af dit første år vil du få vejledning i at vælge en fagpakke til dit andet år på HF. Det foregår med grundig vejledning om dine muligheder, og sammen tager vi ét skridt ad gangen. Fagpakken skal
understøtte dine ønsker og tanker om videre uddannelse, så din studentereksamen peger i retning af dine fremtidsdrømme.

Du kan vælge mellem to typer af fagpakker:

 • Almindelige fagpakker, der er rettet mod de korte og de mellemlange videregående uddannelser
 • Uni-fagpakker, der er rettet mod de lange videregående uddannelser på universitetet

> Se her, hvilke fagpakker du kan vælge

Du kan vælge at forlænge en almindelig fagpakke med et halvt år og dermed også få adgang til de videregående uddannelser på universitetet.

Inden du starter på HF, skal du vælge et valgfag på C-niveau, som du følger i 1. HF. Du kan vælge mellem:

 • Billedkunst
 • Idræt
 • Mediefag
 • Musik

De obligatoriske fag på HF er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Kultur- og samfundsfaglig faggruppe (består af Historie B, Samfundsfag C og Religion C)
 • Naturvidenskabelig faggruppe (består af Kemi C, Biologi C og Geografi C)

Studiemiljø

På Randers HF & VUC kan du forvente at blive en del af et stærkt fællesskab, hvor du udvikler dig fagligt og personligt sammen med andre. Vi har fokus på at styrke det sociale sammenhold på tværs af skolens mange forskellige elever og kursister. 

Vi afholder jævnlig fællestimer for hele skolen med spændende foredragsholdere. 
Desuden kan du vælge at være aktiv i skolens elevråd, på det frivillige musikhold eller i festudvalget og andre af skolens udvalg.

Der er fredagscafé og fester for alle i skolens kantine ca. en gang om måneden, og der er selvfølgelig en årlig gallafest for 2. årseleverne. 

Projektuge og studieture

I nogle perioder afbryder vi den almindelige undervisning for at arbejde med projekter eller tage på udflugter og studieture.

Kort efter din start på HF skal du på intro-dage med dine nye klassekammerater, og senere i 1. HF skal I på studietur til København.

I projektugen kommer du til at arbejde på tværs af alle 1. HF-klasser med et projekt, der de senere år har handlet om FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Når du går i 2. HF, skal du med din klasse og hele årgangen på studietur. Turens faglige indhold vil hænge sammen med den fagpakke, du har valgt. Turen går til en europæisk storby, og vi bestræber os på at begrænse rejsens klimabelastning.

Eksamen

På HF skal du til eksamen i alle fag. Du får løbende evalueringer og feedback på, hvordan du når dine mål i fagene. Du får ingen årskarakterer, og det giver et særligt frit og fortroligt læringsmiljø.

Hvert skoleår er inddelt i to semestre. Nogle fag afslutter med eksamen i december/januar, mens andre fag afslutter med eksamen i maj/juni.

SU og egenbetaling på HF

Du kan søge SU, mens du er elev på HF.

Skolen stiller undervisningsmidler til rådighed. Du skal selv medbringe en bærbar pc, som du skal bruge i undervisningen.

I både 1. HF og 2. HF skal du på studietur sammen med din klasse. Den samlede egenbetaling vil være på ca. 3.200 kr.

> Læs mere om SU

Kontakt en studievejleder:

Studievejlederne kan hjælpe dig med at blive tilmeldt og svare på dine spørgsmål om fag, niveauer og uddannelse.

Book tid til en samtale med en studievejleder

Henrik Memhave Nygaard

Studievejleder og lektor / Fag: Historie, samfundsfag

Iben Præstmark

Studievejleder og lektor / Fag: Geografi, kemi

Inge Stentoft

Studievejleder og SPS-vejleder

Mette Mogensen

Studievejleder og lektor / Fag: Biologi, kemi

Henrik Hassinggaard

Uddannelseskonsulent & -vejleder