9. klasses niveauer på et halvt eller et helt år

Vi tilbyder et forløb med fag på 9. klasse niveau, hvor du afslutter med eksamen efter et halvt eller et helt år med start i august eller januar.

Forløbet er for dig, der ikke fik afsluttet din 9. klasse med en afgangsprøve eller dig, der har brug for at forbedre din 9. klasse, så du står stærkere i forhold til at tage en ungdomsuddannelse.

Forløbet består af:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Matematik
  • Samfundsfag
  • Naturvidenskab

Du kan følge fagene på forskellige niveauer og/eller supplere med historie på 10. klasses niveau.

Der er mulighed for at søge SU til forløbet.
> Læs mere om SU

Hvad koster det?

Prisen for dit forløb afhænger af, hvilke fag du følger - du betaler pr. fag.

Prisen inkluderer ét fag på ét niveau eller følgende niveaukombinationer i faget:

  • Basis + G
  • G + F
  • F + E
  • E + D

Bøger og andet undervisningsmateriale stiller skolen til rådighed. Du skal skal selv sørge for at medbringe en bærbar computer.

Fag: Pris:
Dansk kr. 140
Dansk som andetsprog kr. 140
Engelsk kr. 140
Historie kr. 140
Matematik kr. 140
Naturvidenskab kr. 140
Samfundsfag kr. 140

Ekstra betaling for undervisningen:
Hvis du har gennemført en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse, skal du betale de fulde omkostninger for undervisningen. Det nøjagtige beløb afhænger af fagets timetal.

Hvis du er alderspensionist eller på efterløn, skal du betale kr. 750 ekstra pr. fag.

Kontakt en studievejleder:

Studievejlederne kan hjælpe dig med at blive tilmeldt og svare på dine spørgsmål om fag, niveauer og uddannelse.

Book tid til en samtale med en studievejleder

Henrik Hassinggaard

Uddannelseskonsulent & -vejleder

Inge Stentoft

Studievejleder og SPS-vejleder