Kontakt en studievejleder

Studievejlederne kan hjælpe dig med at blive tilmeldt og svare på dine spørgsmål omkring uddannelse.

> Kontakt skolens studievejledere

Har du spørgsmål om SU?

> Kontakt skolens SU-vejledere

Læse- og skrivevejledere

Læse- og skrivevejlederen kan hjælpe dig med både læse-, stave- og skriveproblemer.

 

Træffetider foråret 2024

Tirsdag kl. 11.00 -12.00:          Rikke (dansk og AppWriter)

Onsdag kl. 11.30 - 12.30:         Lene (dansk, AppWriter og obu)

 

Du finder læse- og skrivevejledningen i lokale 334.

Du har mulighed for at lave en individuel aftale med en læse- og skrivevejleder.


Se her, hvad vejlederne kan hjælpe dig med:

Lene Trolle Schütter

Læsevejleder og lærer / Fag: Dansk, FVU, OBU

Rikke Tolborg Thøgersen

Læsevejleder og lektor / Fag: Dansk, mediefag

Specialpædagogisk støtte (SPS)

- støtte for elever med særlige behov

Hvis du har læse- og skrivevanskeligheder eller andre udfordringer, der gør det vanskeligt for dig at gennemføre din uddannelse, kan vi hjælpe dig med at søge specialpædagogisk støtte (SPS).

Du kan søge om støtte, hvis du har en eller flere af disse udfordringer: 

  • Ordblindhed
  • Psykisk sygdom eller handicap (depression, ADHD eller andet)
  • Fysisk sygdom eller handicap (nedsat hørelse, nedsat syn eller andet)

Dit støttebehov skal være dokumenteret.

Du kan fx få støtte til IT-hjælpemidler, studiestøttetimer og specialstole. 

Hvis du går på HF og har læse- og skrivevanskeligheder, kan du få hjælp hos skolens læse- og skrivevejledere.

Det kan også være en mulighed for dig at tage HF over tre år.

Får du tildelt SPS-timer, vil du få en SPS-lærer, som løbende vejleder dig efter dit behov og dine udfordringer.

SPS-vejledning er en faglig vejledning, hvor der er fokus på udvikling af strategier, der støtter indlæring, strategisk læseforståelse, opgaveskrivning og eksamensforberedelse.

Kontakt studievejleder Inge Stentoft for at høre mere om dine muligheder og for at ansøge om SPS:

Inge Stentoft

Studievejleder og SPS-vejleder