Til Menu  

Hvis du har afsluttet en gymnasial uddannelse, men har brug for ekstra fag for at opfylde adgangskravene til en eller flere uddannelser, kan du følge faget/fagene på HF-enkeltfag på Randers HF & VUC.

Vi tilbyder dig en række fag:                

Fag og niveauer:
Biologi
B, C
Dansk
A
Engelsk
A, B
Erhvervsøkonomi
C
Fysik
B, C
Historie
A, B
Idræt
B, C
Kemi
B, C
Matematik
A, B, C
Samfundsfag
B, C
Tysk
B, C

Daghold eller fjernundervisning

Vi tilbyder de fleste fag som daghold.

De fleste fag kan du også følge som fjernundervisning. Her foregår undervisningen primært via internettet, og du har ikke mødepligt på skolen.
 

Deltagerbetaling

Hvert fag har en pris, som du betaler ved tilmel­ding. Læs mere om priser.
 

Tilmelding

Du tilmelder dig hos en studievejleder eller i vores webshop.

Du skal være opmærksom på, at du ikke er SU-berrettiget, hvis du allerede har gennemført en gymnasial uddannelse. 

Faglig supplering

Har du spørgsmål?