Til Menu  

Faglig supplering

Hvis du har afsluttet en gymnasial uddannelse, men har brug for ekstra fag for at opfylde adgangskravene til en eller flere uddannelser, kan du følge faget/fagene på HF-enkeltfag på Randers HF & VUC.

Vi tilbyder dig en række fag:                

Fag og niveauer:
Biologi
B, C
Dansk
A
Engelsk
A, B
Erhvervsøkonomi
C
Fysik
B, C
Historie
A, B
Idræt
B, C
Kemi
B, C
Matematik
A, B, C
Samfundsfag
B, C
Tysk
B, C
Virksomhedsøkonomi
B

Daghold eller fjernundervisning

Vi tilbyder de fleste fag som daghold.

De fleste fag kan du også følge som fjernundervisning. Her foregår undervisningen primært via internettet, og du har ikke mødepligt på skolen.
 

Deltagerbetaling

Hvert fag har en pris, som du betaler ved tilmel­ding. Læs mere om priser.
 

Tilmelding

Du tilmelder dig i vores webshop, og du er også velkommen til at kontakte en studievejleder.

Du skal være opmærksom på, at du ikke er SU-berrettiget, hvis du allerede har gennemført en gymnasial uddannelse. 


Eksamensgennemsnit

Vær opmærksom på, at dit oprindelige gennemsnit fra din afsluttede ungdomsuddannelse bliver teknisk genberegnet og derfor kan blive påvirket i negativ retning. 
Læs mere på ug.dk