Behandling af persondata på Randers HF & VUC

1. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger 

Randers HF & VUC behandler dine personoplysninger til følgende formål: elevadministration og personaleadministration. 

 
2. Kategorier af personoplysninger

Randers HF & VUC behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

  • Elevadministration: Hvis du er elev, vil vi behandle oplysninger om dig, der vedrører fx navn, cpr-nummer, karakterer, fravær og eventuelle helbredsoplysninger.
  • Personaleadministration: Hvis du er ansat vil vi behandle oplysninger om dig, der vedrører fx navn, cpr-nummer, lønoplysninger, fravær og eventuelle helbredsoplysninger.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Randers HF & VUC videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: fx SKAT, andre offentlige myndigheder eller databehandlere.


4. Opbevaring af dine personoplysninger 

Randers HF & VUC kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på kriterier som behov og relevans, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive bevaret. 
 

5. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse 

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du
har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte. 
 
Ret til sletning 
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
 
Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 
Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

6. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Har du spørgsmål om databeskyttelse?

Hvis du ønsker at kontakte Randers HF og VUC DPO i forhold til spørgsmål om databeskyttelse, skal følgende kontaktoplysninger benyttes:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefonnummer: 72 27 30 02
E-mail:
dpo.randers.hfvuc@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/randershfvuc

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.