Ny kursist på fjernundervisning

Kom i gang med IT

Vi har samlet de informationer, du har brug for, så du kan logge på skolens IT-systemer.

Læs mere om IT

Opgaveaflevering

Som kursist på fjernundervisning har du pligt til at aflevere skriftlige opgaver til tiden.

Hvis du i længere tid ikke afleverer opgaver og dermed ikke er studieaktiv, kan du risikere at blive udmeldt.
Hvis du i en periode bliver forhindret i at aflevere opgaver, fx på grund af alvorlig sygdom, skal du hurtigst muligt kontakte skolen.

> Læs mere om skolens studie- og ordensregler

 

Kursusstart
Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvornår der er kursusstart for det/de hold, du har tilmeldt dig. Du tjekker starttidspunkt i LudusWeb.

Inden du starter på dine modulopgaver, skal du gennemgå og besvare Modul 0, der er en indføring i, hvordan du bruger teknikken.


Framelding
Hvis du alligevel ikke ønsker at gøre brug af den holdplads, du har fået, skal du give skolen besked hurtigst muligt.
Hvis du i løbet af året ønsker at melde dig ud, skal du give studievejledningen besked.

Undervisningsmidler
Du skal forvente at arbejde med digitalt materiale i fagene (fx i-bøger). Du får det nødvendige materiale stillet til rådighed digitalt.

Det er en betingelse for at deltage i undervisningen, at du har internetadgang, har en computer og er rutineret bruger af de mest almindelige programmer. I undervisningen skal du typisk bruge Microsofts Office-pakken, OneNote og programmet WordMat i matematik.

 

Laboratoriekurser
I fagene kemi, fysik, idræt, geografi og biologi er der pligt til at gennemføre laboratoriekurser. Hvis du følger et af disse fag, skal du sikre dig, at du bliver tilmeldt de nødvendige kurser via din underviser.

Du kan se datoerne for laboratoriekurserne her.