Ny kursist på fjernundervisning

Tillykke - uanset om du "vender tilbage" for at læse videre eller om du fortsætter din skolegang, så har du taget første skridt på vejen for at lære noget nyt og måske på sigt komme ind på din drømmeuddannelse. Her har vi samlet nogle generelle informationer om at studere via fjernundervisning,

Opgaveaflevering

Som kursist på fjernundervisning har du pligt til at aflevere skriftlige opgaver til tiden. Den tid der fremgår af ludus til den enkelte opgave inkluderer ikke almindelig lektielæsningstid, så du skal forvente at bruge mere tid, end der er angivet i ludus.

Hvis du ikke afleverer opgaver og dermed ikke er studieaktiv, kan du risikere at blive udmeldt.
Hvis du i en periode bliver forhindret i at aflevere opgaver, fx på grund af alvorlig sygdom, skal du hurtigst muligt kontakte skolen.

> Læs mere om skolens studie- og ordensregler

Laboratoriekurser
I fagene kemi, fysik, idræt, geografi og biologi er der pligt til at gennemføre laboratoriekurser. Du kan ikke gå til eksamen, hvis du ikke deltager i laboratoriekurset, og du vil derfor blive udmeldt umiddelbart efter laboratoriekurset.

Du kan se datoerne for laboratoriekurserne her.

Kursusstart
Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvornår der er kursusstart for det/de hold, du har tilmeldt dig. Du tjekker starttidspunkt i LudusWeb.

Undervisningsmidler
Du skal forvente at arbejde med digitalt materiale i fagene (fx i-bøger). Du får det nødvendige materiale stillet til rådighed digitalt.

Det er en betingelse for at deltage i undervisningen, at du har internetadgang, har en computer og er rutineret bruger af de mest almindelige programmer. I undervisningen skal du typisk bruge Microsofts Office-pakken, OneNote, Teams og programmet WordMat i matematik.


Framelding
Hvis du alligevel ikke ønsker at gøre brug af den holdplads, du har fået, skal du give skolen besked hurtigst muligt.
Hvis du i løbet af året ønsker at melde dig ud, skal du give studievejledningen besked.

Kom i gang med IT

Vi har samlet de informationer, du har brug for, så du kan logge på skolens IT-systemer.

Læs mere om IT