Uddannelse for dig, der har dansk som andetsprog

Har du brug for at styrke dit danske sprog og blive klar til videre uddannelse?

På Randers HF & VUC kan du følge fag på niveau med 9. eller udvidet 10. klasse. I nogle fag vil du gå på hold med andre, der ikke har dansk som modersmål, mens du i andre fag vil gå sammen med nogle, der har dansk som modersmål.

Hvis du ikke vil være studerende på fuld tid, har du mulighed for bare at følge et enkelt fag.

Der starter hold i august og januar.

Du har mulighed for at følge disse fag:

  • Dansk som andetsprog
  • Engelsk
  • Historie
  • Matematik
  • Naturvidenskab
  • Samfundsfag

Du kan afslutte fagene med G, F, E eller D-niveau. F og E-niveau afsluttes med en faglig dokumentation, hvor du kan få et bevis på, at du har bestået niveauet.

G og D-niveauet afsluttes med prøve.

Du kan søge SU.

Basisuddannelse for voksne med dansk som andetsprog

Er du lige blevet færdig med en danskuddannelse på sprogskolen, eller er det nogle år siden, du gik på sprogskole og lærte dansk?

Vil du gerne forbedre dine muligheder for at tage uddannelse eller få arbejde?

Vil du gerne blive bedre til skriftligt og mundtligt dansk og til andre fag, som er vigtige i Danmark?

Så tilbyder vi uddannelse på et basisniveau for dig, der har et andet modersmål end dansk.

Basisuddannelsen indeholder disse fag:

  • Dansk som andetsprog
  • Introducerende undervisning (studieteknik, studie- og erhvervsvejledning m.m.)
  • FVU (forberedende voksenundervisning)

Derudover kan du vælge engelsk og matematik på forskellige niveauer.

Der er undervisning mandag til fredag i tidsrummet 8:10-15:15. Forløbet varer et halvt år og slutter i juni 2023.

Økonomi:

Uddannelsen koster 130 kr. pr. fag.

Du kan i din SU-ansøgning søge om at få det meste af din deltagerbetaling retur. Du har mulighed for at søge SU, hvis du har 23 lektioner om ugen - eller 17 lektioner, hvis du har hjemmeboende børn under syv år.

Har du en videregående uddannelse, er der fuld deltagerbetaling, dvs. ca. 80 kr. pr. lektion.

Du kan efter basisuddannelsen fortsætte med uddannelse på G-niveau eller basis-G-niveau, som afsluttes med prøver på G-niveau (svarende til 9. klasse).

Kontakt en studievejleder:

Studievejlederne kan hjælpe dig med at blive tilmeldt og svare på dine spørgsmål om fag, niveauer og uddannelse.

Book tid til en samtale med en studievejleder

Henrik Hassinggaard

Uddannelseskonsulent & -vejleder

Inge Stentoft

Studievejleder og SPS-vejleder