Uddannelse for dig, der har dansk som andetsprog

Har du brug for at styrke dit danske sprog og blive klar til videre uddannelse?

På Randers HF & VUC kan du følge fag på niveau med 9. eller udvidet 10. klasse. I nogle fag vil du gå på hold med andre, der ikke har dansk som modersmål, mens du i andre fag vil gå sammen med nogle, der har dansk som modersmål.

Hvis du ikke vil være studerende på fuld tid, har du mulighed for bare at følge et enkelt fag.

Der starter hold i august og januar.

Du har mulighed for at følge disse fag:

 • Dansk som andetsprog
 • Engelsk
 • Matematik
 • Naturvidenskab
 • Samfundsfag
 • Historie
 • Samarbejde og kommunikation
 • Psykologi

Du kan afslutte fagene med G, F, E eller D-niveau. F og E-niveau afsluttes med en faglig dokumentation, hvor du kan få et bevis på, at du har bestået niveauet.

G og D-niveauet afsluttes med prøve.

Du kan søge SU.

Basisuddannelse for voksne med dansk som andetsprog

Er du lige blevet færdig med en danskuddannelse på sprogskolen, eller er det nogle år siden, du gik på sprogskole og lærte dansk?

Vil du gerne forbedre dine muligheder for at tage uddannelse eller få arbejde?

Vil du gerne blive bedre til skriftligt og mundtligt dansk og til andre fag, som er vigtige i Danmark?

Så tilbyder vi uddannelse på et basisniveau for dig, der har et andet modersmål end dansk.

Basisuddannelsen indeholder disse fag:

 • Matematik (med mulighed for flere niveauer)
  Dansk som andetsprog
 • Engelsk (med mulighed for flere niveauer)
 • Samfundsfag (niveau G)
 • Introducerende undervisning (studieteknik, IT, studie- og erhvervsvejledning m.m.)
 • FVU (forberedende voksenundervisning)

Uddannelsen koster 520 kr. Den varer et halvt år, og du har mulighed for at søge SU.

Du kan efter basisuddannelsen fortsætte med uddannelse på G-niveau eller basis-G-niveau, som afsluttes med prøver på G-niveau (svarende til 9. klasse).

Kontakt en studievejleder:

Studievejlederne kan hjælpe dig med at blive tilmeldt og svare på dine spørgsmål om fag, niveauer og uddannelse.

Book tid til en samtale med en studievejleder

Henrik Hassinggaard

Uddannelseskonsulent

Inge Stentoft

Studievejleder og SPS-vejleder