Administrativt fællesskab

Horsens HF & VUC, Randers HF & VUC og TH. LANGS HF & VUC i Silkeborg er indgået i et administrativt fællesskab. 

Randers HF & VUC er værtsskole for det administrative fællesskab, og derfor er størstedelen af de administrative medarbejdere placeret fysisk i Randers udover de lokale receptioner, der betjenes af lokale sekretærer i hhv. Silkeborg og Horsens.
De administrative medarbejdere betjener alle tre skoler og har kontor i Randers.

> Se medarbejderne


Det administrative fællesskab ledes af en styregruppe bestående af de tre rektorer på de tre uddannelsesinstitutioner.

Fællesskabet blev grundlagt I 2019 med det formal at sikre kritisk masse og kvalitet i den administrative opgaveløsning.

Fællesskabet har denne samlede vision:
Det administrative fællesskab skal sikre stabil og effektiv drift og levere forretningsunderstøttende rapportering og sparring til ledelsen. Derved skabes økonomisk klarhed omkring grundlag for ledelsesmæssige beslutninger, der understøtter en konstant optimering af undervisningens kvalitet over for elever og kursister.

Formålet med en fælles administration mellem de tre skoler er at:

  • understøtte og sikre kvaliteten i de økonomiske og administrative funktioner, så der skabes plads til at fastholde og øge fokusset på kerneopgaven
  • sikre stabil og effektiv drift, herunder effektive processer og forretningsgange, klare roller og klart ansvar og overholdelse af love og regler
  • sikre et udviklingsorienteret, innovativt og fagligt miljø med mulighed for benchmarking
  • understøtte og bidrage til HF- og VUC-kulturens løbende udvikling af processer og kompetencer
  • udvikle kvalificeret ledelsesinformation til at underbygge/udvikle skolernes strategiske beslutninger.