HF-enkeltfag som fjernundervisning

Vi tilbyder fleksibel fjernundervisning, som foregår online, så du studerer hjemmefra. Det betyder, at du får:

  • Undervisning uden mødepligt
  • Faglig vejledning og respons online
  • Mulighed for fordybelse i faget og god træning i at være studerende

Fagenes indhold og krav er de samme som på almindelige daghold. På Randers HF & VUC kan du vælge at kombinere fjernundervisning med almindelig undervisning på daghold.

De fleste fag kan du enten tage på et helt eller et halvt år med start i august eller januar.

Fjernundervisning er et godt valg, hvis du:

  • har behov for en fleksibel studieform, der kan passe ind i din hverdag
  • kan arbejde selvstændigt, være studieaktiv og følge en studieplan

Sådan foregår undervisningen

Al undervisning foregår online, og du skal forvente at arbejde med it-baseret materiale (fx i-bøger). Hvert fag er oprettet på en digital platform, hvor al kommunikation foregår. Faget er inddelt i moduler med forskellige emneområder, så du får overblik over, hvad faget omfatter, hvilket materiale du skal arbejde med, og hvilke skriftlige og mundtlige opgaver du skal aflevere.

Underviseren tilrettelægger fagets indhold og materiale, så du kan arbejde på egen hånd. Du følger en studieplan med fastsatte afleveringsdatoer. Du har mulighed for løbende kontakt og faglig vejledning hos din underviser.

I starten af dit forløb kan du deltage i et intro-arrangement på Randers HF & VUC, hvor du kan møde din underviser og få hjælp til it.
Skolen har et studiecenter med hjælpelærere, som du er velkommen til at bruge under hele forløbet. 

Krav til udstyr

Du skal have adgang til pc og internet, og du skal være fortrolig med at arbejde elektronisk. Flere fag har mundtlige afleveringer, og derfor skal du have mulighed for at optage lyd via en mikrofon på din pc eller andet udstyr.

Start og tilmelding

Der er start i august og januar. Du kan også begynde på et forløb i løbet af skoleåret, men du skal være opmærksom på, at det er tidskrævende at læse det faglige stof op, hvis du starter sent.

I forårssemestret kan du blive optaget på halvårshold frem til 1. februar.

I efterårssemestret kan du blive optaget på helårshold frem til 1. november og på halvårshold frem til 15. september.

> Tilmeld dig online - husk at vedhæfte dine eksamensbeviser.

Optagelseskrav

Vi foretager altid en individuel vurdering, men det generelle optagelseskrav til HF-enkeltfag er, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse, mindst et år inden du søger om optagelse.

Du skal have gennemført det foregående niveau, før du tilmelder dig på et højere niveau. Hvis du fx vil optages på matematik B, skal du have gennemført matematik C.

Du kan vælge disse fag:

Fag og niveau SU-timetal halvårshold/helårshold Læs mere og tilmeld dig:
Biologi C* 6/3 > Biologi C
Biologi B* 12/- > Biologi B
Billedkunst C 6/3 > Billedkunst C
Dansk A 22/11 > Dansk A
Dansk C 6/3 > Dansk C
Engelsk A 12/6 > Engelsk A
Engelsk B 18/9 > Engelsk B
Engelsk C 6/3 > Engelsk C
Erhvervsøkonomi C -/3 > Erhvervsøkonomi C
Fysik B* 12/6 > Fysik B
Fysik C* 6/3 > Fysik C
Geografi C* 6/3 > Geografi C
Historie A 5/- > Historie A
Historie B 12/6 > Historie B
Idræt C* 6/3 > Idræt C
Kemi B* 12/6 > Kemi B
Kemi C* 6/3 > Kemi C
Matematik A 12/6 > Matematik A
Matematik B 12/6 > Matematik B
Matematik C 12/6 > Matematik C
Mediefag C 6/3 > Mediefag C
Psykologi B 12/6 > Psykologi B
Psykologi C 6/3 > Psykologi C
Religion C 6/3 > Religion C
Samfundsfag B 12/6 > Samfundsfag B
Samfundsfag C 6/3 > Samfundsfag C
Tysk B 12/6 > Tysk B
Tysk C 6/3 > Tysk C

*Disse fag kræver, at du deltager i et laboratoriekursus.

Laboratoriekurser

Hvis du følger et eller flere af fagene biologi, fysik, geografi, idræt og kemi som fjernundervisning, skal du deltage i et laboratoriekursus for at kunne gå til eksamen.

Det foregår i en weekend på Randers HF & VUC, og her kan du se datoerne:

Fag og niveau Dato for laboratoriekursus
Biologi C 22.-24. april 2022 (NB: inkl. fredag)
Biologi B 22.-24. april 2022 (NB: inkl. fredag)
Fysik C efterårshold 30.-31. oktober 2021
Fysik B efterårshold 30.-31. oktober 2021
Fysik C helårshold 26.-27. marts 2022
Fysik B forårshold + helårshold 26.-27. marts 2022
Geografi C 12.-13. marts 2022
Idræt C forårshold 7.-8. maj 2022
Kemi C efterårshold 6.-7. november 2021
Kemi C forårshold + helårshold 2.-3. april 2022
Kemi B forårshold + helårshold 1.-3. april 2022 (NB: inkl. fredag)

Eksamen

Fjernundervisning følger de almindelige eksamensformer og -regler på HF-enkeltfag.

Hvis du klikker på faget i oversigten ovenfor, kan du bl.a. læse mere om fagets eksamen.

Eksamen foregår på Randers HF & VUC.

Hvis du ønsker en hel studentereksamen:

Hvis du ønsker at tage en hel studentereksamen, skal du opfylde kravene til obligatoriske fag og valgfag på HF-enkeltfag. Du skal desuden skrive større skriftlig opgave og eksamensprojekt.

Kontakt en studievejleder:

Studievejlederne kan hjælpe dig med at blive tilmeldt og svare på dine spørgsmål om fag, niveauer og uddannelse.

Book tid til en samtale med en studievejleder

Henrik Memhave Nygaard

Studievejleder og lektor / Fag: Historie, samfundsfag

Mette Mogensen

Studievejleder og lektor / Fag: Biologi, kemi

Iben Præstmark

Studievejleder og lektor / Fag: Geografi, kemi

Anne Lise Nygaard

Studievejleder og lektor / Fag: Dansk