HF-enkeltfag som fjernundervisning

Vi tilbyder fleksibel fjernundervisning, som foregår online, så du studerer hjemmefra. Det betyder, at du får:

  • Undervisning uden mødepligt
  • Faglig vejledning og respons online
  • Mulighed for fordybelse i faget og god træning i at være studerende

Fagenes indhold og krav er de samme som på almindelige daghold. På Randers HF & VUC kan du vælge at kombinere fjernundervisning med almindelig undervisning på daghold.

De fleste fag kan du enten tage på et helt eller et halvt år med start i august eller januar.

Fjernundervisning er et godt valg, hvis du:

  • har behov for en fleksibel studieform, der kan passe ind i din hverdag
  • kan arbejde selvstændigt, være studieaktiv og følge en studieplan
Sådan foregår undervisningen

Al undervisning foregår online, og du skal forvente at arbejde med it-baseret materiale (fx i-bøger). Hvert fag er oprettet på en digital platform, hvor al kommunikation foregår. Faget er inddelt i moduler med forskellige emneområder, så du får overblik over, hvad faget omfatter, hvilket materiale du skal arbejde med, og hvilke skriftlige og mundtlige opgaver du skal aflevere.

Underviseren tilrettelægger fagets indhold og materiale, så du kan arbejde på egen hånd. Du følger en studieplan med fastsatte afleveringsdatoer. Du har mulighed for løbende kontakt og faglig vejledning hos din underviser.

I starten af dit forløb kan du deltage i et intro-arrangement på Randers HF & VUC, hvor du kan møde din underviser og få hjælp til it.
Skolen har et studiecenter med hjælpelærere, som du er velkommen til at bruge under hele forløbet. 

Krav til udstyr

Du skal have adgang til pc og internet, og du skal være fortrolig med at arbejde elektronisk. Flere fag har mundtlige afleveringer, og derfor skal du have mulighed for at optage lyd via en mikrofon på din pc eller andet udstyr.

Er du allerede tilmeldt?
Sådan kommer du i gang:
  • Opgaver ligger klar online henholdsvis medio august og primo januar.
  • For at tilgå skolens platforme for undervisning skal du følge vejledningen Kom i gang med IT.

    Hvis der er problemer med adgange, du ikke kan løse, er der introduktion til IT i skolens festsal mandag den 8. januar 2023 kl. 16-18.

Start og tilmelding

Der er start i august og januar. Du kan også begynde på et forløb i løbet af skoleåret, men du skal være opmærksom på, at det er tidskrævende at læse det faglige stof op, hvis du starter sent.

I forårssemestret kan du blive optaget på halvårshold frem til 1. februar.

I efterårssemestret kan du blive optaget på helårshold frem til 1. november og på halvårshold frem til 15. september.

> Tilmeld dig online - husk at vedhæfte dine eksamensbeviser.

Optagelseskrav

Vi foretager altid en individuel vurdering, men det generelle optagelseskrav til HF-enkeltfag er, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse, mindst et år inden du søger om optagelse.

Du skal have gennemført det foregående niveau, før du tilmelder dig på et højere niveau. Hvis du fx vil optages på matematik B, skal du have gennemført matematik C.

Du kan vælge disse fag:

Helårshold:

Fag og niveau SU-timetal helårshold Læs mere og tilmeld dig:
Dansk A 11 > Dansk A
Engelsk B 9 > Engelsk B
Historie B 6 > Historie B
Matematik C 6 > Matematik C

 

Halvårshold:

Fag og niveau SU-timetal halvårshold Læs mere og tilmeld dig:
Biologi C* 6 > Biologi C
Biologi B* 12 > Biologi B
Billedkunst C 6 > Billedkunst C
Dansk A 22 > Dansk A
Dansk C 6 > Dansk C
Engelsk A 12 > Engelsk A
Engelsk B 18 > Engelsk B
Engelsk C 6 > Engelsk C
Fysik B* 12 > Fysik B
Fysik C* 6 > Fysik C

Halvårshold:

Fag og niveau SU-timetal halvårshold Læs mere og tilmeld dig:
Geografi C* 6 > Geografi C
Historie A 5 > Historie A
Historie B 12 > Historie B
Idræt C* 6 > Idræt C
Kemi B* 12 > Kemi B
Kemi C* 6 > Kemi C
Matematik A 12 > Matematik A
Matematik B 12 > Matematik B
Matematik C 12 > Mediefag C
Mediefag C 6 > Mediefag C
Psykologi B 12 > Psykologi B
Psykologi C 6 > Psykologi C
Religion C 6 > Religion C
Samfundsfag B 12 > Samfundsfag B
Samfundsfag C 6 > Samfundsfag C
Tysk B 12 > Tysk B
Tysk C 6 > Tysk C

*Disse fag kræver, at du deltager i et laboratoriekursus (se datoer nedenfor).

Laboratoriekurser

Hvis du følger et eller flere af fagene biologi, fysik, geografi, idræt og kemi som fjernundervisning, skal du deltage i et laboratoriekursus for at kunne gå til eksamen.

Det foregår i en weekend på Randers HF & VUC, og her kan du se datoerne:

Fag og niveau Dato for laboratoriekursus
Fysik C & B, efterårshold 26.-27. oktober 2024
Kemi C, efterårshold 2.-3. november 2024

Eksamen

Fjernundervisning følger de almindelige eksamensformer og -regler på HF-enkeltfag.

Hvis du klikker på faget i oversigten ovenfor, kan du bl.a. læse mere om fagets eksamen.

Eksamen foregår på Randers HF & VUC.

Hvis du ønsker en hel studentereksamen:

Hvis du ønsker at tage en hel studentereksamen, skal du opfylde kravene til obligatoriske fag og valgfag på HF-enkeltfag. Du skal desuden skrive større skriftlig opgave og eksamensprojekt.

Kontakt en studievejleder:

Studievejlederne kan hjælpe dig med at blive tilmeldt og svare på dine spørgsmål om fag, niveauer og uddannelse.

Book tid til en samtale med en studievejleder

Henrik Memhave Nygaard

Studievejleder og lektor | Historie, samfundsfag

Mette Mogensen

Studievejleder og lektor | Biologi, kemi

Iben Præstmark

Studievejleder og lektor | Geografi, kemi