Studiecenter

Skolen har et studiecenter, hvor du kan få hjælp til dine lektier, afleveringer og forberedelser til eksamen. Du kan også bruge studiecenteret til at fordybe dig med dine lektier - alene eller sammen med andre.

 

Kantine

Randers HF & VUC har en kantine, hvor du kan købe mad og drikke.

Du kan også sidde i kantinen og arbejde med dine lektier.

Åbningstider:

  • Mandag-torsdag kl. 7:30-13:40
  • Fredag kl. 7:30-13:30

Frivillig musik

 

Er du vild med at spille og/eller synge?

Så vær med på Randers HF & VUC’s frivillige musikhold sammen med skolens musiklærer Thomas.

Vi øver ca. hver anden uge, og vi optræder bl.a. til Spil Dansk Dagen, til åbent hus, til gallafesten og til sidste skoledag.


Lyst til at være med?

Thomas Bertelsen

Lektor / Fag: Historie, musik

Elev- og kursistråd

Randers HF & VUC har et elev- og kursistråd med repræsentanter fra alle skolens klasser og hold, både fra HF og AVU.

Hvert år i starten af skoleåret vælger alle hold og klasser deres repræsentanter til kursistrådet.

Skolen har tradition for, at det nyetablerede kursistråd tager på et seminar, hvor de sammen med skolens uddannelseschefer planlægger det kommende års arbejde og laver en mødeplan.

Kursistrådet vælger selv deres formand, næstformand, repræsentanter til bestyrelsen og repræsentanter i skolens forskellige udvalg.

> Se vedtægter for elev- og kursistrådet

En medarbejder på skolen er tovholder og har til opgave at sikre muligheden for elevdemokrati og samarbejdet med skolens ledelse:

Anette Nielsen

Lektor / Fag: Biologi, dansk