Har du mistet adgang til Teams?

I kølvandet på hackerangrebet på VIA/ITSs IT-systemer er en forudsætning for, at vi kan åbne yderligere op for adgangen til IT-systemer, har brug for, at alle i ITS får skiftet password.

Alle elever/kursister skulle derfor skifte password mellem fredag d. 21. april 2023 mellem kl. 8.00 og søndag d. 24.04.23 kl. 24.00.

Hvis ikke du fik skiftet dit password i ovenstående tidsrum, vil ITS skifte det for dig, og du vil efterfølgende være nødt til at gå ind på password.supportcenter.dk og skifte dit password ved brug af MitID.

Har du ikke et MitID eller har du problemer med at logge på med MitID kan du kontakte IT på mailadressen itsup@randershfvuc.dk.

Vær dog beredt på, at det vil være besværligt, og der vil være ventetid.

Studiecenter

Skolen har et studiecenter, hvor du kan få hjælp til dine lektier, afleveringer og forberedelser til eksamen. Du kan også bruge studiecenteret til at fordybe dig med dine lektier - alene eller sammen med andre.

 

Kantine

Randers HF & VUC har en kantine, hvor du kan købe mad og drikke.

Du kan også sidde i kantinen og arbejde med dine lektier.

Åbningstider:

  • Mandag-torsdag kl. 7:30-13:40
  • Fredag kl. 7:30-13:30

Frivillig musik

 

Er du vild med at spille og/eller synge?

Så vær med på Randers HF & VUC’s frivillige musikhold sammen med skolens musiklærer Thomas.

Vi øver ca. hver anden uge, og vi optræder bl.a. til Spil Dansk Dagen, til åbent hus, til gallafesten og til sidste skoledag.


Lyst til at være med?

Kontakt skolens musiklærer:

Thomas Bertelsen

Lektor / Fag: Historie, musik

Elev- og kursistråd

Randers HF & VUC har et elev- og kursistråd med repræsentanter fra alle skolens klasser og hold, både fra HF og AVU.

Hvert år i starten af skoleåret vælger alle hold og klasser deres repræsentanter til kursistrådet.

Skolen har tradition for, at det nyetablerede kursistråd tager på et seminar, hvor de sammen med skolens uddannelseschefer planlægger det kommende års arbejde og laver en mødeplan.

Kursistrådet vælger selv deres formand, næstformand, repræsentanter til bestyrelsen og repræsentanter i skolens forskellige udvalg.

> Se vedtægter for elev- og kursistrådet

En medarbejder på skolen er tovholder og har til opgave at sikre muligheden for elevdemokrati og samarbejdet med skolens ledelse:

Anette Nielsen

Lektor / Fag: Biologi, dansk