10. klasses niveauer på et halvt eller et helt år

Vi tilbyder et halvt eller et helt års forløb med fag på 10. klasses niveauer med start i august eller januar:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Historie
 • Matematik
 • Naturvidenskab
 • Samfundsfag

Forløbet er for dig, der har afsluttet din 9. klasse med en afgangsprøve eller med G-prøver på AVU eller har brug for at forbedre din 10. klasse, så du står stærkere i forhold til at tage en ungdomsuddannelse.

Du har mulighed for at følge et eller flere af fagene på 9. klasses niveau.

Du kan afslutte fagene med G, F, E eller D-niveau.

F og E-niveau afsluttes med en faglig dokumentation, hvor du kan få et bevis på, at du har bestået niveauet.

G og D-niveauet afsluttes med prøve.

Du kan søge SU til forløbet.
> Læs mere om SU

Hvad koster det?

Prisen for dit forløb afhænger af, hvilke fag du følger - du betaler pr. fag.

Prisen inkluderer ét fag på ét niveau eller følgende niveaukombinationer i faget:

 • Basis + G
 • G + F
 • F + E
 • E + D

Bøger og andet undervisningsmateriale stiller skolen til rådighed. Du skal skal selv sørge for at medbringe en bærbar computer.

Fag: Pris:
Dansk kr. 140
Dansk som andetsprog kr. 140
Engelsk kr. 140
Historie kr. 140
Matematik kr. 140
Naturvidenskab kr. 140
Samfundsfag kr. 140

Ekstra betaling for undervisningen:
Hvis du har gennemført en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse, skal du betale de fulde omkostninger for undervisningen. Det nøjagtige beløb afhænger af fagets timetal.

Hvis du er alderspensionist eller på efterløn, skal du betale kr. 750 ekstra pr. fag.

Almen forberedelseseksamen - udvidet 10. klasse

Vi tilbyder også et helt års forløb med fag, der giver dig mulighed for at tage en almen forberedelseseksamen, som giver dig retskrav på at blive optaget på HF, hvis du består alle fag.

 • Dansk D
 • Engelsk D
 • Matematik D
 • Naturvidenskab G

og et valgfag: Samfundsfag G/D og/eller Historie D

Forløbet er for dig, der har brug for at få styrket dine faglige niveauer, inden du tager en gymnasial uddannelse og i forvejen har taget 9. klasse med afgangsprøve,10. klasse eller tilsvarende.

Dansk, matematik og engelsk afsluttes med prøve på niveau D, der svarer til et niveau mellem 10. klasse og gymnasialt niveau.

Du kan evt. supplere med fagene psykologi og/eller samarbejde og kommunikation.

Kontakt en studievejleder:

Studievejlederne kan hjælpe dig med at blive tilmeldt og svare på dine spørgsmål om fag, niveauer og uddannelse.

Book tid til en samtale med en studievejleder

Henrik Hassinggaard

Uddannelseskonsulent & -vejleder

Inge Stentoft

Studievejleder og SPS-vejleder